Referencje

Co mówią nasi Klienci ?Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA z Bydgoszczy reprezentowana przez Pana Józefa Kwaśniewskiego w okresie od listopada 2022r. do grudnia 2023r. realizowała usługi informatyczno-merytoryczne pod nazwą: "Pilnie uporządkuj saldo konta w ZUS w 2023r. - porządkowanie i porównanie baz danych programu PŁATNIK IPP vs. SYRIUSZ STD" w Powiatowym Urzędzie  Pracy w Augustowie.

Współpracę oceniamy na najwyższym poziomie. Pani Arletta Sobacka oraz Pan Grzegorz Świder wykazali się wysokim poziomem wiedzy oraz zaangażowaniem. Liczne konsultacje telefoniczne, kilkumiesięczne zaangażowanie oraz szerokie wsparcie merytoryczne udzielone przez wyjątkową trener Panią Arlettę Sobacką, jak również prace informatyczne realizowane przez Pana Grzegorza Świder w pełni spełniły nasze najwyższe oczekiwania. Ich kompetencje i doświadczenie oraz przekazana wiedza merytoryczna pracownikom Urzędu przyczyniła się do uzyskania maksymalnej zgodności danych zawartych w bazach programów PŁATNIK IPP vs. SYRIUSZ STD oraz terminowego poświadczenia salda w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

Bardzo wysoko oceniamy poziom, zaangażowanie oraz organizację współpracy. Firma jest rzetelny i godnym polecenia wykonawcą w zakresie w/w współpracy jak również organizacji szkoleń. 

Dyrektor Urzędu - Pani Anna Rozmysłowicz

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie zlecił Firmie Szkoleniowo-Konsultingowej PROFESJONALISTA wykonanie usługi merytoryczno-informatycznej pod nazwą: "Pilnie uporządkuj saldo konta w ZUS! Informatyczny pakiet naprawczy - wskazanie różnic baz SYRIUSZA i PŁATNIKA. 

Firma wykonała usługę zgodnie z zawartą umową oraz należytą starannością. Ponadto wykwalifikowana kadra: Pani Arletta Sobacka i Pan Grzegorz Świder służyła zawsze pomocą w sprawach merytorycznych, przewyższając nasze oczekiwania. 

Biorą powyższe pod uwagę polecamy Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA jako rzetelnego i sprawdzonego partnera przy organizacji usług szkoleniowych. 

Dyrektor Urzędu - Pan Henryk Kozłowski

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa "Profesjonalista" w okresie od 9 listopada 2022r. do 30 listopada 2023r. zrealizowała dla Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu usługę merytoryczno-informatyczną pn. "Porządkowanie baz danych programu Płatnik IPP vs. Syriusz STD".

Zamówiona usluga została wykonana z należytą starannością i zgodnie z ustalonymi warunkami umowy. Firma "Profesjonalista" posiada wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Pani Arletta Sobacka i Pan Grzegorz Świder przez cały okres porządkowania baz danych, udzielali nam merytorycznego wsparcia w różnych formach, w tym w ramach spotkań on-line. Określone warunki współpracy, spełniły wszystkie nasze oczekiwania, a nawet je przewyższyły.

Wysoki poziom wiedzy, profesjonalizm duże zaangażowanie, komunikatywność i życzliwość konsultantów sprawiły, że współpraca zakończyla się pełnym sukcesem, jeszcze przed ustalonym terminem zakończenia umowy. Biorąc pod uwagę powyższe uważamy, że firma Profesjonalista zasługuje na polecenie jej jako solidnego, godnego zaufania i wywiązującego się z zobowiązań partnera. 

Z-ca Dyrektora – Pani Iwona Lecyk

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

W dniach 14-15 września 2023r., PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy przeprowadziła szkolenie pn.: " Załatwianie spraw z maksymalnym z wykorzystaniem drogi elektronicznej: - E-doręczenia/ e-PUAP/PUE ZUS/platforma praca.gov.pl. oraz bieżące zmiany w systemie Syriusz”, dla 25 osobowej grupy pracowników. (...)

Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny, z wykorzystaniem technik warsztatowych (wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja), które zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników szkolenia.

Trener Pan Grzegorz Świder, wykazał się bardzo wysokim poziomem wiedzy z zakresu elektronizacji doręczeń oraz znajomością systemu Syriusz. Przekazywana wiedza była dostosowana do uczestników szkolenia, reprezentujących wiekszość działów Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy. Liczne przykłady z życia codziennego pomogły lepiej zrozumieć problematykę przepisów. Pracownicy ocenili wysoko poziom szkolenia, podkreślając przydatność przekazanych informacji.

Z-ca Dyrektora – Pani dr Irena Żabińska-Magalska

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy

Profesjonalista Firma Szkoleniowo-Konsultingowa (...) wspólpracowała w okresie od 20.04.2023 do 15.07.2023 z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzyżowie w zakresie wykonania usługi merytoryczno-informatycznej obejmującej kompleksowe porównanie baz danych aplikacji SYRIUSZ STD - PŁATNIK IPP oraz naprawę i wykonanie korekt dla kartotek w bazie programu Płatnik IPP, które zawierały niezgodności pomiędzy okresami ubezpieczeń w porównaniu do danych zarejestrowanych w SI Syriusz. Konsultanci firmy byli bardzo zaangażowani w szybkie i efektywne działania na rzecz realizacji umowy. Wykazali się dużym profesjonalizmem i wiedzą. Pani Arletta SOBACKA dodatkowo udzieliła pracownikom bardzo szerokiego i pozaumownego wsparcia merytorycznego. Przeprowadzone w formule on-line porównawcze prace informatyczne wykonane przez Pana Grzegorza ŚWIDER w pełni spełniły nasze oczekiwania. Firma sumiennie i terminowo wywiązała się z powierzonych zadań. Rekomendujemy PROFESJONALISTĘ Firmę Szkoleniowo-Konsultingową - jako rzetelnego i kompetentnego partnera realizującego usługi na wysokim poziomie.

Zastępca Dyrektora - Pani Elżbieta Zimny

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi potwierdza udział 36 pracowników w szkoleniu pt. "Raporty ZUS U1 - U7 - wykorzystywane przez pracownika powiatowego urzędu pracy" zrealizowanym w Łodzi w terminach 22.03.2923r (I grupa - 12 osób) ;  23.03.2923r (II grupa - 12 osób) ;  24.03.2923r (III grupa - 12 osób). Szkolenie zostało przeprowadzone sprawnie, fachowo i rzetelnie. Uczestnicy wysoko ocenili wartość merytoryczną szkolenia, formę i sposób jego prowadzenia, kompetencje dydaktyczne trenera - Pana Grzegorza Świdra oraz przydatność szkolenia w realizacji służbowych zadań. Jednostka szkoleniowo-konsutlingowa PROFESJONALISTA w najwyższym stopniu spełniła oczekiwania Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w zakresie realizacji ww. szkolenia.

Dyrektor Urzędu - Pan Krzysztof  Barański 

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA z Bydgoszczy w dniach 16.02.2023r. -  17.02.2023r. roku przeprowadziła w Karczmie Saganek, Gołębiów 31, 27-300 Gołebiów szkolenie nt.: Załatwianie spraw w postępowaniu administracyjnym w świetle ustawy KPA wraz z maksymalnym wykorzystaniem drogi elektronicznej: E-doręczenia/ e-PUAP/ PUE ZUS oraz platforma praca.gov.pl", w którym  uczestniczyło 23 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku.

Szkolenie przeprowadzone  zostało w  rzetelny sposób, zgodnie z umową i harmonogramem, firma bez zastrzeżeń wywiązała się z nałożonych na nią obowiązków. Trenerami byli: Pani Agnieszka Posłuszny - radca prawny i Pan Grzegorz Świder - informatyk. Zarówno Pani Agniszka Posłuszny jak i Pan Grzegorz Świder wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem w zakresie omawianych zagadnień. Zajęcia prowadzone były w ciekawy i interesujący sposób.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili profesjonalizm wykładowców oraz przydatność przekazanej wiedzy w realizacji swoich obowiązków, dlatego rekomendujemy Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA jako solidnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera przy organizacji usług szkoleniowych. 

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Anna Świderska

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku

PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa (...) współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy w Turku w okresie od 01.09.2022r. do 15.12.2022r. w zakresie wykonania usługi informatycznej na temat: "Informatyczny pakiet naprawczy - porównanie struktury i wykazanie zmian pomiędzy bazami danych Płatnika i Syriusza STD oraz optymalizacji procesów". Firma sumiennie i terminowo wywiązała się z powierzonych zadań. Podejmowane działania charakteryzowały się profesjonalizmem i elastycznością. W ramach prowadzonych konsultacji telefonicznych oraz prac informatycznych prowadzonych w formule on-line, firma wykazała się dużym doświadczeniem oraz przygotowaniem merytorycznym pracowników. Współpraca z PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa spełniła oczekiwania co do realizacji usługi, w związku z czym rekomendujemy firme jako rzetelnego i sumiennego partnera biznesowego. (...)

Dyrektor Urzędu - Pani Beata Bartczak

Powiatowy Urząd Pracy w Turku

W dniu 27 stycznia 2023r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu zostało przeprowadzone przez firmę PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa szkolenie zamknięte na temat: Kontrola zarządcza w praktyce PUP oraz bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w PUP z zastosowaniem przepisów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przy realizacji ustawowych zadań urzędu pracy. Szkolenie dla 26 pracowników prowadziła Pani Edyta Brożyna. Prowadząca wykazała się profesjonalizmem oraz bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym. Przekazanie wiedzy odbyło się w sposób interesujący i poparty licznymi przykładami. Współpraca z firmą PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa od początku układała się pomyślnie i profesjonalnie. Z pełną satysfakcją możemy polecić firmę jako rzetelnego i profesjonalnego dostawcę usług szkoleniowych.

Dyrektor Urzędu - Pani Beata Korpowska

Powiatowy Urzęd Pracy w Wągrowcu

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa Profesjonalista (...) wykonała dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach usługę informatyczną na temat: "Uporządkowanie dokumentacji rozliczeniowej ZUS za okres od stycznia do grudnia 2002r." Usługa została wykonana z należytą starannością i zgodnie z warunkami umowy. Prace naprawcze obejmujące likwidację błędów i rozbieżności zapisów pomiędzy dokumentami rozliczeniowymi zawartymi w programie PŁATNIK a zapisami w programie SYRIUSZ STD oraz systemie teleinformatycznym KSI ZUS przeprowadzone zostały z pełnym zaangażowaniem przez Panią Arlettę Sobacką co w pełni spełnilo nasze oczekiwania.  Z przyjemnością rekomendujemy firmę "Profesjonalista" przyszłym Klientom jako rzetelnego i doświadczonego partnera, świadczącego usługi na najwyższym poziomie. 

Dyrektor Urzędu - Pan mgr inż. Jan Mazur

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach potwierdza uczestnictwo pracowników Urzędu w szkoleniu pn. "Wzrost efektywnej obsługi interesantów w systemie Syriusz - w związku z bieżącymi zmianami w 2022 roku" organizowanym przez Firma Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA, ul. gen. F. Kleeberga 2; 85-791 Bydgoszcz.

Usługa została wykonana w sposób profesjonalny i rzetelny. Trener - Pan Grzegorz Świder wykazał się bogatą wiedzą zawodową zarówno merytoryczną, jak i praktyczną. Przekazywana wiedza była dostosowana do wszystkich uczestników szkolenia. Pracownicy ocenili wysoko poziom szkolenia, podkreślając przydatność przekazanych informacji do stosowania w praktyce. 

Z pełnym przekonaniem polecamy  Firma Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA jako rzetelnego i doświadczonego partnera, gwarantujacego wysoką jakość swoich usług.

Dyrektor Urzędu - Pani Danuta Borkowska 

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach

W dniach 26-27 września 2022r. PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy przeprowadziła szkolenie pn.: " Wzrost efektywnej obsługi interesantów w systemie Syriusz”, dla 25 osobowej grupy pracowników. (...)

Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny, z wykorzystaniem technik warsztatowych (wykład, dyskusja, praktyczna praca na programie Syriusz), które zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników szkolenia. (...) Trener Pan Grzegorz Świder, wykazał się bardzo wysokim poziomem wiedzy w zakresie obsługi programu Syriusz. Przekazywana wiedza była dostosowana do uczestników szkolenia, reprezentujących wiekszość działów Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy (...) Liczne przykłady z życia codziennego pomogły lepiej zrozumieć problematykę różnego rodzaju spornych sytuacji. Pracownicy wysoko ocenili poziom szkolenia, podkreślając przydatność przekazanych informacji.

Dyrektor Urzędu - Pan mgr Adam Lewicki

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu współpracował z Firmą Szkoleniowo-Konsultingową Profesjonalista (...) Usługa obejmowała udział pracowników w szkoleniu zamkniętym oraz wsparcie informatyczne na temat: "Porządkowanie i porównanie baz danych programu PŁATNIK IPP vs. SYRIUSZ STD"; które przeprowadzili: szkolenie - trener: Pani Arletta Sobacka; prace informatyczne - konsultant Pan Grzegorz Świder.

W/w usługa zrealizowana została w sposób profesjonalny i rzetelny. Szkolenie przeprowadzono na wysokim poziomie merytorycznym. Trener wykazał się bogatą wiedzą zawodową, doświadczeniem i wiedzą praktyczną. Forma prowadzenia zajęć umożliwiła uczestnikom czynny udział w ćwiczeniach z zakresu omawianych zagadnień, co wzbogaciło szkolenie i pogłębiło wiedzę pracowników. Jednocześnie atutem szkolenia była możliwość wymiany i poglądów. Natomiast prace informatyczne pozwoliły na sprawne uporządkowanie dokumentacji ubezpieczeniowej osób bezrobotnych zgromadzonej w systemach informatycznych Płatnik i Syriusz. (...)

Dyrektor Urzędu - Pani Justyna Tyszkiewicz

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA z siedzibą w Bydgoszczy (...) w dniach 30 czerwca - 1 lipca 2022 roku przeprowadziła szkolenie wewnętrzne dla grupy 20 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w w Nakle nad Notecią pn.  "Wzrost efektywnej obsługi interesantów w systemie Syriusz".

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny i profesjonalny, spełniło oczekiwania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w w Nakle nad Notecią, którzy byli uczestnikami szkolenia.

Jakość świadczonych usług przez firmę szkoleniową PROFESJONALISTA oraz przygotowanie merytoryczne trenera Pana Grzegorza Świder oceniamy bardzo wysoko. Jest to godna polecenia jednostka szkoleniowa.

Z-ca Dyrektora Urzędu - Pani Agnieszka Jassel

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA przeprowadziła w dniach 6 - 7 czerwca 2022r. szkolenie zamknięte nt. "Rozliczanie, monitorowanie, ewaluacja projektów unijnych w ramach POWER 2014-2020" - dla grupy 8 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Potwierdzam, iż usługa została wykonana należycie, kompletnie i w ustalonym terminie przez wyspecjalizowanego trenera.

Dyrektor Urzędu - Pani Olga Berdysz

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

Niniejszym zaświadczamy, iż PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa  z siedzibą przy ul. gen. F. Kleeberga 2; 85-791 Bydgoszcz – była organizatorem 2-dniowego szkolenia dla 35-osobowej grupy pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i pracowników Wydziału Polityki Społecznej K-P UW. Szkolenie zrealizowano w terminie: 19 – 20 maja 2022r., w Pałac Poledno - Poledno 2, 86-122 Bukowiec; a tematem spotkania było:

Dzień I – Praktyczne wykorzystanie i właściwe stosowanie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w świetle przepisów dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzień II – Poprawne stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Informujemy, iż ww. usługa szkoleniowa została wykonana w pełni należycie oraz zgodnie z warunkami złożonego zamówienia, a prowadząca zajęcia Pani Agnieszka Posłuszny –  Radca prawny – spełniła wymagania słuchaczy. Mając powyższe na uwadze z pełnym przekonaniem, rekomendujemy ww. firmę, jako profesjonalnego dostawcę usług w zakresie szkoleń.

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej - Pan Paweł Klamka

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu skorzystał z oferty firmy szkoleniowo-konsultingowej Profesjonalista dotyczącej szkolenia zamkniętego dla grupy 15 pracowników, pt. „Wzrost efektywnej obsługi interesantów w systemie Syriusz”, które odbyło się w dniach 21 – 22 kwietnia 2022r. w siedzibie Urzędu.

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób staranny i należyty zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Zakres tematyczny dopasowany został do wymagań w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zajęcia przeprowadzone przez trenera Pana Grzegorza Świdra w pełni spełniły oczekiwania słuchaczy i pozwoliły na efektywniejsze wykonywanie bieżących zadań, a także sprawniejszą obsługę systemu Syriusz.

Dyrektor Urzędu - Pani Marzanna Skoczek

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

24.03.2022r. - 25.03.2022r. Profesjonalista Firma Szkoleniowo - Konsultingowa z siedzibą w Bydgoszczy przeprowadziła w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni 2-dniowe szkolenie pt. "NOWE zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych do ZUS  - ważne zmiany od 1 stycznia 2022r. Vademecum programu PŁATNIK. 

(...) Szkolenie prowadzone przez Panią Arlettę Sobacką zostało wykonane z należytą starannością i profesjonalnie, a trenerka przekazała wiedzę w sposób przystępny i zrozumiały. Proces związany zarówno z przygotowaniem szkolenia jak i jego przebiegiem spełnił nasze oczekwiania, a koordynacja szkolenia odbyła się na wysokim poziomie. 

Z przyjemnością udzielamy referencji firmie Profesjonalista w zakresie realizacji szkoleń.

Dyrektora Urzędu - Pani Ewa Andziulewicz

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Powiatowy Urząd Pracy w w Zduńskiej Woli zaświadcza, iż Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA z Bydgoszczy była organizatorem szkolenia pn." Problemy napotykane w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji (…) – studium przypadków, analiza dokumentacji wewnętrznej, w tym polityki rachunkowości.” , którego uczestnikami byli pracownicy Działu Finansowo-Księgowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli.

W dniu 05.04.2022r. zostało przeprowadzone szkolenie w siedzibie PUP jako konsultacje przystanowiskowe oraz w postaci kilkukrotnych konsultacji on-line.

Szkolenie przeprowadzone było przez Panią Aleksandrę Tyrka. Profesjonalizm i zaangażowanie organizatora oraz wysokie kwalifikacje konsultanta wpłynęły na pozytywną ocenę przeprowadzonego szkolenia. Trener wykazał się wysokim poziomem przygotowania zarówno merytorycznego jak również praktycznego.

Mając powyższe na uwadze z pełnym przekonaniem, rekomendujemy ww. firmę jako profesjonalnego dostawcę usług w zakresie szkoleń.

Dyrektor Urzędu - Pan Witold Woźniakowski

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

W dniach 21-22 kwietnia 2022r. PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy przeprowadziła szkolenie pn.: "Nowelizacja KPA oraz E-doręczenia – ważne zmiany od 5.10.2021r., dla 25 osobowej grupy pracowników. (...) Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny, z wykorzystaniem technik warsztatowych (ćwiczenia , prowadzenie dyskusji, wykład), które zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników szkolenia jak i dyrekcję. (...)

Trener Pan dr Mariusz Śmigiel wykazał się bardzo wysokim poziomem wiedzy w zakresie przepisów KPA. Przekazywana wiedza była dostosowana do uczestników szkolenia, reprezentujących wszystkie działy Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy. (...)

Dyrektor Urzędu - Pan mgr Adam Lewicki

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA z siedzibą w Bydgoszczy wykonała w dniach 7-8 kwietnia 2022r. szkolenie zamknięte dla grupy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach nt "Kreatywne wykorzystanie raportów ZUS U1 – ZUS U7 - przez Urząd Pracy w 2022r.,  oraz Vademecum programu PŁATNIK IPP", które przeprowadził Pan Grzegorz Świder.

Usługa szkoleniowa została wykonana zgodnie z zawartą umową oraz z należytą starannością. Pan Grzegorz Świder wykazał się profesjonalizmem oraz szeroką wiedzą w zakresie ww. tematyki szkolenia. Wszelkie informacje przekazane zostały w sposób przystępny i zrozumiały a wszystkie wątpliwości były rozwiązane na bieżąco.

Z pełnym przekonaniem polecamy Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA w zakresie realizacji szkoleń.

Z-ca Dyrektora Urzędu - Pan Henryk Soboń

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie potwierdza, że PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa  Kwaśniewski Józef, ul. gen. F. Kleeberga 2; 85-791 Bydgoszcz w dniach 01-02.04.2022r., zorganizowała i przeprowadziła dla 30 pracowników urzędu szkolenie zamknięte pn. „Przystępnie o E-doręczeniach oraz praktycznie o obsłudze dokumentacji elektronicznej w działaniach PUP dla platformy:- praca.gov.pl / ePUAP / PUE ZUS.”

Wyżej wymieniona usługa szkoleniowa została wykonana należycie zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Odzwierciedleniem tego była wysoka ocena jaką wystawili uczestniczy tego szkolenia.

PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa  Kwaśniewski Józef to kompetentny i rzetelny partner w realizacji usług szkoleniowych.

Dyrektor Urzędu - Pan Sławomir Majewski

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA przeprowadziła w dniach 28-29 stycznia 2022r. szkolenie zamknięte nt. "Nowe wyzwania stawiane przed Powiatowym Urzędem Pracy w 2022 roku oraz omówienie wskaźników efektywności długoterminowej." - dla grupy 14 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Potwierdzam, iż usługa została wykonana należycie, kompletnie i w ustalonym terminie przez wyspecjalizowanego trenera.

Dyrektor Urzędu - Pani Olga Berdysz

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

Niniejszym zaświadczamy, iż Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA Józef Kwaśniewski z siedzibą w Bydgoszczy  przy ul. Gen. F. Kleeberga 2; przeprowadziła 2-dniowe szkolenie w formule on-line (webinarium) dla 28–osobowej grupy pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z województwa kujawsko-pomorskiego oraz zespołu pracowników Wydziału Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy - na temat:

Nowelizacja przepisów KPA ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych w kontekście realizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Procedura rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy w powiatowych urzędach pracy w okresie trwania zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Trenerem prowadzący zajęcia był - Pan dr Mariusz ŚMIGIEL. Informujemy, iż ww. usługa szkoleniowa została wykonana w pełni należycie i zgodnie z warunkami złożonego zamówienia, a prowadzący zajęcia Pan dr Mariusz Śmigiel – spełnił wymagania i oczekiwania słuchaczy.

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej - Pan Paweł Klamka

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Niżej wymienione szkolenie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie zostało zorganizowane przez Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA ul. Kleeberga 2; 85-791 Bydgoszcz: "Realizacja zadań przez Powiatowe Urzędy Pracy wraz ze zmianami na rynku pracy w dobie pandemii COVID-19 oraz wzrost efektywnej obsługi interesantów w systemie Syriusz" dla 12 pracowników w dniach od 5.11.2021r. do 06.11.2021 (...)

Wysoko oceniamy przygotowanie szkolenia, na najwyższym poziomie i profesjonalnie. Szkolenia spełniły nasze oczekiwania. Prowadzący szkolenie Pan Grzegorz Świder dysponował dużą wiedzą i doświadczeniem, ponadto materiały szkoleniowe okazały się pomocne w dalszej pracy.

Z przyjemnością możemy polecić firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA Bydgoszcz w szczególności, że jakość świadczonych usług jest bardzo wysoka. Oferowane usługi szkoleniowe charakteryzują się niezawodnością i starannością.

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Mariola Bock

Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach potwierdza uczestnictwo pracowników Urzędu w szkoleniu pn. „Przystępnie o E-doręczeniach - obowiązujących już od 5.10.2021r., oraz praktycznie o obsłudze dokumentacji elektronicznej  w działaniach PUP  w czasie pandemii Covid 19 – dla platformy: - praca.gov.pl / ePUAP / PUE ZUS, a także - NOWOŚCI ZUS 2022.” (...)

Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny z wykorzystaniem technik warsztatowych. Ćwiczenia, prowadzenie dyskusji, jak i wykładu zostało bardzo dobrze ocenione przez uczestników szkolenia. (...) Pracownicy ocenili wysoko poziom szkolenia, podkreślając przydatność przekazanych informacji do stosowania w praktyce.

W oparciu o dotychczasową współpracę możemy stwierdzić, że Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) jest godna polecenia do współpracy w zakresie świadczonych usług szkoleniowych.

Dyrektor Urzędu - Pani Danuta Borkowska

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach

W dniach 14-15.10. 2021r. Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) przeprowadziła szkolenie z zakresu "Przystępnie o E-doręczeniach - obowiązujących już od 5.10.2021r., oraz praktycznie o obsłudze dokumentacji elektronicznej w działaniach PUP w czasie pandemii Covid 19 – dla platformy: - praca.gov.pl / ePUAP / PUE ZUS". Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie pod względem merytorycznym. Uczestnicy spotkania bardzo wysoko ocenili wiedzę, kompetencje, doświadczenie i zaangażowanie konsultanta - Pana Grzegorza Świdra.

Współpraca z Firmą Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA, pozwala nam na polecenie firmy, jako kompetentnego i rzetelnego partnera w realizacji usług szkoleniowych.

Dyrektor Urzędu - Pan mgr Marek Kuźniar

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA przeprowadziła w dniu 30 września 2021r. szkolenie zamknięte nt. "Nowelizacja KPA oraz E-doręczenia – ważne zmiany od 5.10.2021r." - dla grupy 12 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Potwierdzam, iż usługa została wykonana należycie, kompletnie i w ustalonym terminie przez wyspecjalizowanego trenera.

Dyrektor Urzędu - Pani Olga Berdysz

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa z Bydgoszczy na zlecenie tut. Urzędu w dniach 15 - 16 października 2021r. zorganizowała  i przeprowadziła szkolenie zamknięte dla pracowników Urzędu pn „Pandemia Covid 19 – a stres i wypalenie zawodowe” Celem szkolenia było przybliżenie pracownikom zjawiska wypalenia zawodowego oraz stresu, przyczyn ich powstawania, przebiegu i skutków w dobie pandemi COVID-19, a także zmian w funkcjonowaniu w środowisku pracy w czasie pandemii, czasie lockdownu i jego wpływ na psychikę człowieka.

Szkolenie zostało zorganizowane profesjonalnie, na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Zajęcia były prowadzone terminowo i sprawnie przez wykwalifikowanego trenera posiadającego bogatą wiedzę i doświadczenie z zakresu objętego szkoleniem, a jakość szkolenia została wysoko oceniona przez jego uczestników. Współpraca z jednostką szkoleniową na każdym etapie organizacji powyższego szkolenia układała się pomyślnie i zgodnie z naszymi oczekiwaniami (...)

Dyrektor Urzędu - Pani Ewa Strzelecka

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie

W dniach 30 września - 1 października 2021r. PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy przeprowadziła szkolenie pn.: "Realizacja zadań przez Powiatowe Urzędy Pracy wraz ze zmianami na rynku pracy w dobie pandemii COVID-19 oraz wzrost efektywnej obsługi interesantów w systemie Syriusz., dla 20 osobowej grupy pracowników. (...) Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny, z wykorzystaniem technik warsztatowych (ćwiczenia , prowadzenie dyskusji, wykład), które zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników szkolenia jak i dyrekcję. (...)

Dyrektor Urzędu - Pan mgr Adam Lewicki

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) w dniach 20-22 września 2021r. przeprowadziła szkolenie zamknięte wraz z elementami instruktażu przystanowiskowego dla 20 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim na temat: "Przystępnie o E-doręczeniach - obowiązujących już od 5.10.2021r., oraz praktycznie o obsłudze dokumentacji elektronicznej w działaniach PUP w czasie pandemii Covid 19 – dla platformy: - praca.gov.pl / ePUAP / PUE ZUS”.
Powyższe szkolenie przeprowadzone przez Pana Grzegorza Świdra w pełni spełniło oczekiwania pracowników, którzy wysoko ocenili poziom szkolenia oraz podkreślili przydatność przekazywanych informacji do stosowania w praktyce. Nabyta podczas szkolenia wiedza pozwoli na efektywniejsze wykonywanie bieżących zadań. Konsultant, Pan Grzegorz Świder, wykazał się pełnym profesjonalizmem, rzetelną i kompetentną wiedzą związaną z zadaniami wykonywanymi przez Urząd Pracy. Szkolenie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze, dzięki której uczestnicy otwarcie zadawali pytania na nurtujące ich tematy.

Z pełną odpowiedzialnością polecam Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA jako firmę szkoleniową gwarantującą wysoką jakość usług szkoleniowych.

Dyrektor Urzędu - Pani Agnieszka Adachowska

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim

20.09.2021r. Profesjonalista Firma Szkoleniowo - Konsultingowa z siedzibą w Bydgoszczy przeprowadziła w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni 1-dniowe szkolenie pt. "Bezproblemowa komunikacja pomiędzy PUP a ZUS w 2021. Kreatywne wykorzystanie pełnej funkcjonalności programu PŁATNIK".

(...) Szkolenie prowadzone przez Panią Arlettę Sobacką zostało wykonane z należytą starannością i profesjonalnie, a trenerka przekazała wiedzę w sposób przystępny i zrozumiały. Proces związany zarówno z przygotowaniem szkolenia jak i jego przebiegiem spełnił nasze oczekwiania, a koordynacja szkolenia odbyła się na wysokim poziomie. Z przyjemnością udzielamy referencji firmie Profesjonalista w zakresie realizacji szkoleń.

Zastępca Dyrektora Urzędu - Pani Beata Sparzak

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 18-19 czerwca 2021r. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu uczestniczyli w dwóch szkoleniach zamkniętych zorganizowanym przez Firmę Szkoleniowo-Konsultingową Profesjonalista (...) na temat:

    „Kreatywne wykorzystanie pełnej funkcjonalności programu PŁATNIK. Program PŁATNIK IPP – praktyczny kurs dla średniozaawansowanych użytkowników”, które przeprowadziła - Pani Arletta Sobacka.

    PRAKTYCZNE ASPEKTY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w okresie Covid-19. Stosowanie przez PUP przepisów KPA w oparciu o realizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z uwzględnieniem przepisów dotyczących funkcjonowania administracji - w okresie pandemii COVID-19, które przeprowadził - Pan dr Mariusz Śmigiel.

W/w szkolenia zrealizowane zostały w sposób profesjonalny i rzetelny. Zajęcia prowadzone były w przyjaznej atmosferze i na bardzo wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i praktycznym. Wykładowcy to wyspecjalizowani trenerzy o bogatym doświadczeniu teoretycznym i praktycznym. (...)

Dyrektor Urzędu - Pani Justyna Tyszkiewicz

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach zaświadcza, iż Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA z siedzibą w Bydgoszczy  przy ul. Gen. F. Kleeberga 2 – przeprowadziła w dniu 18.06.2021 szkolenie zamknięte, dla 3 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach, nt: "Bezproblemowa komunikacja pomiędzy PUP a ZUS w 2021. Program PŁATNIK IPP". Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pana Grzegorza Świdra w sposób nalezyty zarówno pod względem merytorycznym i organizacyjnym.

Zastępca Dyrektora Urzędu - Pani Dorota Hendzel

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA w dniach od 24.05.2021 do 28.05.2021 przeprowadziła dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie szkolenie zamknięte pn. Nowe wyzwania stawiane przed pracownikami PUP w okresie pandemii Covid19 – tarcza antykryzysowa, raporty ZUS U1-U7,  sprawozdawczość MRPiPS-02 oraz obsługa Klienta - z maksymalnym wykorzystaniem drogi elektronicznej oraz prawidłowe wprowadzanie i monitorowanie danych w systemach dziedzinowych Urzędu Pracy w 2021r.” - które przeprowadził Pan Grzegorz ŚWIDER. (...)

Cel szkolenia zorganizowanego w Urzędzie został całkowicie osiągnięty. Ocena uczestników, jak i poziom uzyskanych umiejętności określają jako jedne z najbardziej profesjonalnie prowadzonych szkoleń.

W związku z powyższym z satysfakcją rekomenduję Pana Grzegorza Świder jako efektywnego szkoleniowca. Tym samym polecam firmę Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA jako sprawdzonego partnera, wykonującego swoją pracę w sposób profesjonalny, z zachowaniem wszystkich standardów współpracy.

p.o. Zastępcy Dyrektora Urzędu - Pani Beata Medunecka

Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie

Instytucja szkoleniowa PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa (...) w dniu 1 czerwca 2021r., przeprowadziła w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie szkolenie zamknięte dla 2 pracowników pn. "Bezproblemowa komunikacja pomiędzy PUP a ZUS w 2021. Program PŁATNIK IPP – praktyczny kurs od podstaw".

Szkolenie zostało przeprowadzone z największą starannością pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Istytucja szkoleniowa wykazała się dużym profesjonalizmem i pełnym zaangażowaniem na każdym etapie realizacji szkolenia.

Wszystkie zadania zostały zrealizowane w sposób rzetelny i terminowy. Uczestnicy szkolenia oceniają pozytywnie jakość przeprowadzonego szkolenia. Trener prowadzący Pan Grzegorz ŚWIDER wykazał się dużym profesjonalizmem; poziom prezentowanej przez niego wiedzy merytorycznej był bardzo wysoki, zaś sposób prowadzenia zajęć zapewniał uczestnikom dobre rozumienie przekazywanych treści. Tym samym w pełni zostały spełnione oczekiwania wszystkich uczestników szkolenia.

Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa ul. Gen F. Kleeberga 2; 85-791 Bydgoszcz jako rzetelnego i kompetentnego partnera realizującego usługi szkoleniowe na wysokim poziomie.

Dyrektor Urzędu - Pan mgr Robert Ziemba

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA z Bydgoszczy w dniu 24 marca 2021r., przeprowadziła w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni szkolenie zamknięte dla 9 pracowników na temat: „Nowe wyzwania stawiane przed pracownikami PUP w okresie pandemii Covid19".

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny, zgodnie z programem i harmonogramem. Zajęcia były prowadzone w sposób bardzo ciekawy. Trener, Pan Grzegorz Świder wykazał się dużą wiedzą teoretyczną oraz praktyczną w zakresie omawianych zagadnień. Uczestnicy szkolenia bardzo wysoko ocenili profesjonalizm i doświadczenie trenera oraz przydatność przekazanej wiedzy.

Poziom świadczonych usług sprawia, że możemy polecić Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA jako solidnego, profesjonalnego i wiarygodnego partnera przy organizacji usług szkoleniowych.

Dyrektor Urzędu - Pan Eugeniusz Wiśniewski

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA przeprowadziła w dniu 27 lutego 2021r. szkolenie zamknięte nt. "Zmiany na rynku pracy w dobie pandemii COVID-19 wraz z istotnymi zmianami dotyczącymi sprawozdawczości statystycznej dla Powiatowych Urzędów Pracy w 2021r." - dla grupy 11 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Potwierdzam, iż usługa została wykonana należycie, kompletnie i w ustalonym terminie przez wyspecjalizowanego trenera.

Dyrektor Urzędu - Pani Olga Berdysz

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA z Bydgoszczy w dniu 14 grudnia 2020r., przeprowadziła w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku szkolenie nt. „Nowe wyzwania stawiane przed pracownikami PUP w okresie pandemii Covid19 – tarcza antykryzysowa, raporty ZUS U1-U7,  sprawozdawczość MRPiPS-02 oraz obsługa klienta - z maksymalnym wykorzystaniem drogi elektronicznej" w którym uczestniczyło 20 pracowników tutejszego Urzędu.

Szkolenie przeprowadzone zostało w rzetelny sposób, zgodnie z umową i harmonogramem, firma bez zastrzeżeń wywiązała się z nałożonych na nią obowiązków. Zajęcia były prowadzone w ciekawy, interesujący sposób. Trener Pan Grzegorz Świder wykazał się dużą wiedzą i doświadczeniem w zakresie omawianych zagadnień. Uczestnicy szkolenia bardzo wysoko ocenili profesjonalizm osoby prowadzącej szkolenie oraz przydatność przekazanej wiedzy, dlatego rekomendujemy Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA jako solidnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera przy organizacji usług szkoleniowych.

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Anna Świderska

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku

Niniejszym zaświadczamy, iż Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA Józef Kwaśniewski z siedzibą w Bydgoszczy  przy ul. Gen. F. Kleeberga 2 – przeprowadziła 2-dniowe szkolenie w formule on-line (webinarium)- dla 23–osobowej grupy pracowników Wydziału Polityki Społecznej K-PUW w Bydgoszczy oraz pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z woj.kuj-pom. - na temat:

Dzień 1. Praktyczne wykorzystanie i właściwe stosowanie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy w świetle ostatniej nowelizacji. Trener - dr Mariusz ŚMIGIEL

Dzień 2. Poprawne stosowanie przepisów Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy w związku z ograniczeniem lub zawieszeniem funkcjonowania powiatowych urzędów pracy z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Trener - dr Mariusz ŚMIGIEL

Informujemy, iż ww. usługa szkoleniowa została wykonana w pełni należycie i zgodnie z warunkami złożonego zamówienia, a prowadzący zajęcia Pan dr Mariusz Śmigiel – spełnił wymagania i oczekiwania słuchaczy.

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej - Pan Paweł Klamka

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Informujemy, że grupa pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu w październiku 2020r. uczestniczyła w szkoleniu zamkniętym zorganizowanym przez Firmę Szkoleniowo-Konsultingową Profesjonalista (...) na temat: „Efektywna i bezproblemowa komunikacja pomiędzy PUP a ZUS w 2020. Program PŁATNIK IPP – szybki kurs dla początkujących i średnio zaawansowanych” - które przeprowadziła Państwa - Pani Arletta Sobacka. (...)

W/w szkolenie zrealizowane zostało w sposób profesjonalny i rzetelny. Zajęcia prowadzone były w przyjaznej atmosferze i na wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i praktycznym. Wykładowca wykazał się bogatą wiedzą zawodową, doświadczeniem i umiejętnościami praktycznymi. (...)

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu rekomenduje usługi szkoleniowe świadczone przez firmę Profesjonalista oraz Trenera Panią Arlettę Sobacką, ze względu na wysoką jakość szkolenia, elastyczność w doborze zagadnień oraz oryginalny, a przy tym jasny i bezpośredni, sposób przekazania wiedzy.

Dyrektor Urzędu - Pani Justyna Tyszkiewicz

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu

W dniach 14 - 15 września 2020 pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu uczestniczyli w szkoleniu zamkniętym "Praktyczna obsługa elektronicznej dokumentacji w działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w modułach - praca.gov.pl/ePUAP /PUE ZUS" - zorganizowanym przez firmę Szkoleniowo-Konsultingową "PROFESJONALISTA".

Wysoki pozimo merytoryczny, ogromne zaangażowanie trenera, przystępny przekaz oraz dbałość o jakość zostały wysoko ocenione przez uczestników szkolenia. Organizacja oraz przebieg szkolenia spełniły oczekiwania pracownikow PUP. Poziom świadczonych usług sprawia, że możemy polecić firmę jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę.

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Maja Strześniewska

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu

Niżej wymienione szkolenie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie zostało zorganizowane przez Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA ul. Kleeberga 2; 85-791 Bydgoszcz: "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 - ZUS U7 i sprawozdawczości statystycznej MRPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy w 2020r." dla 12 pracowników w dniu 16.09.2020 (...)

Wysoko oceniamy przygotowanie szkolenia na najwyższym poziomie i profesjonalnie. Szkolenia spelniły nasze oczekiwania. Prowadzący szkolenie Pan Grzegorz Świder dysponował dużą wiedzą i doświadczeniem, ponadto materiały szkoleniowe okazały się pomocne w dalszej pracy.

Z przyjemnością możemy polecić firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA Bydgoszcz w szczególności, że jakość świadczonych usług jest bardzo wysoka. Oferowane usługi szkoleniowe charakteryzują się niezawodnością i starannością.

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Mariola Bock

Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) w dniach 24-25 sierpnia 2020 była organizatorem szkolenia pt. "Efektywna i bezproblemowa komunikacja pomiędzy PUP a ZUS w 2020. Program Płatnik IPP - szybki kurs dla początkujących i średnio zaawansowanych" , w którym uczestniczyło czterech pracowników  naszego Urzędu. (...) Firma zorganizowała szkolenie z dużą starannością tj. przygotowanie merytoryczne wykładowcy, znajomość tematu, umiejętność przekazania treści - pracownicy ocenili bardzo wysoko. Pozyskana wiedza i nowe umiejętności zakwalifikowane zostały przez uczestników, jako bardzo przydane na obecnym stanowisku pracy.

Rekomendujemy Firmę Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (....) jako partnera rzetelnie organizującego i realizującego szkolenie.

p.o. Dyrektora Urzędu - Pani Barbara Gil

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Firma szkoleniowa Profesjonalista w dniach 10-11 sierpnia 2020r. zorganizowała szkolenie pn.: "Efektywna i bezproblemowa komunikacja pomiędzy PUP a ZUS w 2020" (...)

Szkolenie zostało przeprowadzone z największą starannością pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym, zgodnie z przyjętym programem oraz w zaplanowanym terminie. Profesjonalne podejście firmy, przejawia się przed wszystkim doskonałym zrozumieniem naszych oczekiwań i prawdziwym zaangażowaniem na każdym etapie realizacji szkolenia (...)

Powiatowy Urząd Pracy w Nowy Dworze Mazowieckim rekomenduje firmę PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa jako rzetelnego Partnera realizującego usługi szkoleniowe na bardzo wysokim poziomie.

Dyrektor Urzędu - Pani Marzenna Boczek

Powiatowy Urząd Pracy w Nowy Dworze Mazowieckim

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach potwierdza uczestnictwo pracowników Urzędu w szkoleniu pn. „Nowe wyzwania stawiane przed pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 roku oraz załatwianie spraw z wykorzystaniem drogi elektronicznej” (...)

Firma zapewniła wykładowcę z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem praktycznym. Uczestnicy wysoko ocenili poziom szkolenia, podkreślając przydatność przekazanych informacji do stosowania w praktyce. (...)

W oparciu o dotychczasową współpracę możemy stwierdzić, że Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) jest godna polecenia do współpracy w zakresie świadczonych usług szkoleniowych.

Dyrektor Urzędu - Pani Danuta Borkowska

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA ul. Kleeberga 2; 85-791 Bydgoszcz realizowała w dniach 12-13 marca 2020r., szkolenie zamknięte z elementami instruktażu przy stanowiskowego pt. ""Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 - ZUS U7 i sprawozdawczości statystycznej MRPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy w 2020r." w którym brali udział pracownicy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

Wg. opinii uczestników szkolenia Pan Grzegorz Świder, który był trenerem, dokładnie i profesjonalnie przekazywał niezbędną wiedzę uczestnikom szkolenia, zgodnie z przedstawionym harmonogramem zajęć. Powyższe szkolenie zostało wykonane z należytą starannością.

Dyrektor Urzędu - Pan mgr inż Jan Mazur

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie oświadcza, że Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA ul. gen. F.Kleeberga 2 Bydgoszcz, zrealizowała w terminie 9-11.03.2020r., usługę szkoleniową  pt. "Ścieżka Klienta PUP od rejestracji do zatrudnienia oraz metodologia, sposoby i narzędzia badania efektywności programów, instrumentów i usług rynku pracy przy wykorzystaniu danych zawartych w raportach w ramach usług ZUS U1 - U7 oraz sprawozdań MRPiPS w 2020." W szkoleniu wzięło udział 26 pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie.

Firma zapewniła wykładowcę z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem praktycznym, Pan Grzegorz Świder. Doskonały kontakt z grupą i wysoki poziom wiedzy trenera pozwolił uczestnikom na uzupełnienie posiadanej już wiedzy i weryfikację dotychczas stosowanej praktyki.

Polecamy Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA w Bydgoszczy jako rzetelnych współpracowników i kontahentów, a trenera jako doskonale przygotowanego do prowadzenia szkoleń dla publicznych służb zatrudnienia.

Dyrektor Urzędu - Pan mgr inż Henryk Ręcławowicz

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu poświadcza należycie wykonaną usługę w formie przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla grupy 12 pracowników naszego Urzędu  przez Firmę Szkoleniowo-Konsultingową "PROFESJONALISTA" z siedzibą w Świeciu ul. Chopina 51. Tematem szkolenia było: "Ścieżka Klienta PUP od rejestracji do zatrudnienia oraz metodologia, sposoby i narzędzia badania efektywności programów, instrumentów i usług rynku pracy przy wykorzystaniu danych zawartych w raportach w ramach usług ZUS U1 - U7 oraz sprawozdań MRPiPS w 2020." Szkolenie zostało przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego - PUP w Wągrowcu, w wymiarze 12 godzin w dniach 12-13 lutego 2020r. Na podstawie ocen dokonanych przez uczestników szkolenia stwierdzamy, że trener szkolenia wykazał się dużą wiedzą merytoryczną w zakresie przedstawianego tematu oraz komunikatywnością z uczestnikami szkolenia. Szkolenie zostało przeprowadzone prawidłowo, bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Możemy polecić firmę PROFESJONALISTA jako sprawdzoną i wiarygodną firmę szkoleniową.

Dyrektor Urzędu - Pani Beata Korpowska

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) w dniu 1 lutego 2020 roku przygotowała  i zrealizowała szkolenie zamknięte dla 20 osobowej grupy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim na temat: "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 - ZUS U4 i sprawozdawczości statystycznej MRPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy w 2020". Poziom merytoryczny jak również wiedza i umiejętności jej przekazania przez trenera Pana Grzegorza Świder zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników.

Sprawne i rzetelne przeprowadzenie szkolenia oraz dobra współpraca z Wykonawcą pozwala polecić Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA innym jednostkom jako solidnego i profesjonalnego wykonawcę usług szkoleniowych.

Dyrektor Urzędu - Pani Anna Ilczuk

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) w okresie od 16.12.2019r do 18.12.2019r.  przeprowadziła szkolenie zamknięte wraz z elementami instruktażu przystanowiskowego dla 20 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim na temat: "Praktyczna obsługa elektronicznej rejestracji w module - praca.gov.pl".

Powyższe szkolenie przeprowadzone przez Pana Grzegorza Świdra w pełni zaspokoiło nasze potrzeby i oczekiwania zarówno w zakresie kompetencji prowadzącego, materiałów szkoleniowych oraz sposobu prowadzenia zajęć. Program szkolenia został przystosowany do naszych potrzeb. Nabyta wiedza podczas szkolenia pozwoli na jeszcze efektywniejsze wykonywanie bieżących zadań.

Prowadzący szkolenie wykazał się ogromną wiedzą i umiejętnością odpowiedniego przekazu wiadomości. Uczestnicy wysoko ocenili poziom szkolenia, podkreślając przydatność przekazanych informacji do dstosowania w praktyce. W oparciu o dotychczasową współpracę możemy stwierdzić, że Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA jest godna polecenia do współpracy w zakresie świadczonych usług szkoleniowych.

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Hanna Wilamowska

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA przeprowadziła w dniu 5 grudnia 2019 r. szkolenie zamknięte nt. "Pomoc osobom niepełnosprawnym przez PSZ - czyli ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zagadnienia praktyczne i prawne” - dla grupy 10 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Potwierdzam, iż usługa została wykonana należycie, kompletnie i w ustalonym terminie przez wyspecjalizowanego trenera.

Dyrektor Urzędu - Pani Olga Berdysz

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA z siedzibą w Świeciu, ul. Chopina 51, w dniu 6.12.2019 roku przeprowadziła Szkolenie wewnętrzne pn. "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 – ZUS U4 i sprawozdawczości statystycznej MPiPS – by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy oraz Nowość 2019 – raporty ZUS U5, ZUS U6, ZUS U7 - przygotuj się na zmiany" dla 12 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią. Szkolenie, które odbyło się w siedzibie Urzędu przeprowadził Pan Grzegorz Świder.

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny i profesjonalny, spełniło oczekiwania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią, którzy byli uczestnikami. Jakość świadczonych usług przez  firmę szkoleniową PROFESJONALISTA oraz przygotowanie merytoryczne trenera oceniamy wysoko. Jest to godna polecenia jednostka szkoleniowa.

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Agnieszka Jassel

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA z siedzibą w Świeciu przy ul. Chopina 51, w dniach 25 i 26 listopada 2019 była organizatorem szkolenia grupowego pt. "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 – ZUS U4 i sprawozdawczości statystycznej MPiPS – by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy oraz nowość 2019 – raporty ZUS U5, ZUS U6 i ZUS U7", w którym uczestniczyło 38 pracowników  naszego Urzędu. Szkolenie prowadził Pan Grzegorz Świder. Miejscem szkolenia był Chełm. (...) Jednostka z dużą starannością zorganizowała szkolenie, w tym w zakresie sposobu przyjęcia i obsługi naszych pracowników oraz warunków pracy. Przygotowanie merytoryczne wykładowcy, umiejętność przekazania treści, komunikatywność z grupą oraz dbanie o dobrą atmosferę szkolenia - pracownicy ocenili bardzo wysoko. Rekomendujemy Firmę Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA z siedzibą w Świeciu, jako partnera rzetelnie organizującego i realizującego szkolenie.

p.o. Dyrektora Urzędu - Pani Barbara Gil

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Pragniemy poinformować, że Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA w dniu 18 listopada 2019r realizowała dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej pt: "Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla osób bezrobotnych i pracowników, tworzenie korekt składki zdrowotnej dla osób bez prawa do zasiłku oraz składek społecznych za zwrócone świadczenia, korekty dokumentów rozliczeniowych z lat ubiegłych z uwzględnieniem programu Płatnik. Wykładowca Pan Grzegorz Świder w niezwykle przystępny, jasny i bardzo profesjonalny sposób przekazał swoją rozległą wiedzę praktyczną i teoretyczną. (...) Możemy polecić ww. Firmę jako partnera rzetelnego, odpowiedzialnego i co najważniejsze kompetentnego.

Dyrektor Urzędu - Pan Roman Białek

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu poświadcza należycie wykonaną usługę w formie przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla grupy 12 pracowników naszego Urzędu  przez Firmę Szkoleniowo-Konsultingową "PROFESJONALISTA" z siedzibą w Świeciu ul. Chopina 51. Tematem szkolenia było: "Ścieżka Klienta PUP od rejestracji do zatrudnienia oraz metodologia, sposoby i narzędzia badania efektywności programów, instrumentów i usług rynku pracy przy wykorzystaniu danych zawartych w raportach w ramach usług ZUS U1 - U7 oraz sprawozdań MRPiPS w 2019." Szkolenie zostało przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego - PUP w Wągrowcu, w wymiarze 12 godzin w dniach 16-17 października 2019r. Na podstawie ocen dokonanych przez uczestników szkolenia stwierdzamy, że trener szkolenia wykazał się dużą wiedzą merytoryczną w zakresie przedstawianego tematu oraz komunikatywnością z uczestnikami szkolenia. (...) Możemy polecić firmę PROFESJONALISTA jako sprawdzoną i wiarygodną firmę szkoleniową.

Dyrektor Urzędu - Pani Beata Korpowska

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

W dniu 25 października 2019r., grupa 30 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku uczestniczyła w szkoleniu "Załatwianie spraw w postępowaniu administracyjnym - z wykorzystaniem drogi elektronicznej". Trenerami byli: Pani Agata Posłuszny - radca prawny oraz Pan Grzegorz Świder - informatyk.

Uczestnicy szkolenia pogłębili i ugruntowali swoją wiedzę na temat objęty zajęciami. Nie tylko tematyka szkolenia, ale także profesjonalne przygotowanie i imponujące doświadczenie prowadzących sprawiły, że zdobyta wiedza zostanie wykorzystania w pracy zawodowej uczestników szkolenia. Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem w sferze organizacyjnej i merytorycznej (...)

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Małgorzata Bombalicka

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA przeprowadziła w dniu 18 października 2019 r. szkolenie zamknięte nt. "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 - ZUS U4 i sprawozdawczości statystycznej MRPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy oraz Nowość 2019 - raporty ZUS U5, ZUS U6 i ZUS U7 - przygotuj się na duże zmiany! - dla grupy 12 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Potwierdzam, iż usługa została wykonana należycie, kompletnie i w ustalonym terminie przez wyspecjalizowanego trenera.

Dyrektor Urzędu - Pani Olga Berdysz

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA z siedzibą w Świeciu przy ul. Chopina 51, w dniu 11 października 2019 była organizatorem szkolenia pt. Program PŁATNIK 10.02.002 oraz komunikacja z ZUS w 2019r. - kurs dla początkujących i średniozaawansowanych, w którym uczestniczyło pięciu pracowników  naszego Urzędu. Szkolenie prowadził Pan Grzegorz Świder.

(...) Firma zorganizowała szkolenie z dużą starannością tj.: przygotowanie merytoryczne wykładowcy, znajomość tematu, umiejętność przekazania treści - pracownicy ocenili bardzo wysoko. (...) Rekomendujemy Firmę Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA z siedzibą w Świeciu, jako partnera rzetelnie organizującego i realizującego szkolenia.

p.o. Dyrektora Urzędu - Pani Barbara Gil

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA przeprowadziła w dniu 11 października 2019 r. szkolenie zamknięte nt. "Zmiany w zakresie profilowania i IPD w związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 14 czerwca 2019 oraz nowe regulacje RODO" - dla grupy 20 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Potwierdzam, iż usługa została wykonana należycie, kompletnie i w ustalonym terminie przez wyspecjalizowanego trenera.

Dyrektor Urzędu - Pani Olga Berdysz

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach potwierdza uczestnictwo pracowników Urzędu w szkoleniu pn. "Ścieżka Klienta powiatowego urzędu pracy od rejestracji do zatrudnienia oraz metodologia, sposoby i narzędzia badania efektywności programów, instrumentów i usług rynku pracy przy wykorzystaniu danych zawartych w raportach w ramach usług ZUS U1 - U7 oraz sprawozdań MRPiPS w 2018/2019" (...)

Szkolenie przeprowadzone zostało przez doświadczonego trenera o bardzo wysokim poziomie wiedzy teoretycznej i praktycznej, w sposób rzetelny i fachowy obejmując tematykę szkolenia. Szkolenie to w pełni spełniło oczekiwania biorących w nim udział pracowników Urzędu. (...) Współpraca za Firmą Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA i jakość świadczonych przez nich usług oceniamy wysoko, co pozwala nam polecić tą firmę jako wiarygodnego i solidnego partnera w zakresie realizacji usług szkoleniowych.

Dyrektor Urzędu - Pani Danuta Borkowska

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa "Profesjonalista" wykonała dla Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie usługę merytoryczno-informatyczną na temat: Porządkowanie i porównanie baz danych programu PŁATNIK IPP  vs. SYRIUSZ STD.

Usługa została wykonana z należytą starannością i zgodnie z warunkami umowy. (...) Profesjonalizm, zaanagażowanie oraz wysoka wiedza jak też kompetencje pracowników firmy pozwoliły uzyskać jeszcze efektywniejszą i sprawniejszą współpracę pomiędzy naszym urzędem a jednostkami ZUS, jak również doprowadziły do uzyskania maksymalnej zgodności danych zawartych w bazach programów PŁATNIK vs. SYRIUSZ STD. Z przyjemnością rekomendujemy firmę "Profesjonalista" przyszłym klientom jako rzetelnego i doświadczonego partnera, świadczącego usługi na najwyższym poziomie.

Dyrektor Urzędu - Pan mgr inż Henryk Ręcławowicz

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Niniejszym zaświadczamy, iż Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA z siedzibą w Świeciu przy ul. Chopina 51 – była organizatorem 2-dniowego szkolenia dla 52-osobowej grupy pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i pracowników Wydziału Polityki Społecznej K-P UW. Szkolenie zrealizowano w terminie: 18 – 19 czerwca 2019r., w Hotelu Rondo w Wąbrzeźnie; a tematem spotkania były:

Dzień I – Praktyczne wykorzystanie i właściwe stosowanie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r, poz. 1265 z późn.zm) – wykładowca dr Mariusz Śmigiel.

Dzień II – Zdobycie umiejętności poprawnego prowadzenia i usprawnienia prowadzonego postępowania administracyjnego po nowelizacji ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) – wykładowca mgr Edyta Brożyna.

Informujemy, iż ww. usługa szkoleniowa została wykonana zgodnie z warunkami złożonego zamówienia, a prowadzący zajęcia trenerzy: Pani Edyta Brożyna oraz Pan Mariusz Śmigiel – spełnili wymagania naszych słuchaczy.

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej - Pani Dorota Hass

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Urząd Pracy m.st. Warszawy potwierdza, że 6 czerwca 2019r.  w Warszawie odbyło się zamknięte szkolenie na temat: "Korekty indywidualne osób zgłoszonych do ubezpieczenia 0910, 0911, 0920, 0940, 0941, korekty finansowe deklaracja DRA i rozliczenia pieniężne korekt oraz procedura podstępowania w sprawach wątpliwych między Płatnikiem a ZUS", zorganizowane przez PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa, w którym uczestniczyło sześciu pracowników Urzędu Pracy w Warszawie.

Powyższe szkolenie przeprowadzone przez Panią Arlettę Sobacką w pełni spełniło oczekiwania pracowników. Uczestnicy potwierdzili profesjonalizm oraz wysokie komptencje wykładowcy a właściwy wybór materiałów wspomagających oraz ogromna wiedza prowadzącej miała duży wpływ na zadowolenie uczestników szkolenia. Jesteśmy przekonani, że wiedza zdobyta na powyższym szkoleniu ułatwi rozwiązywanie codziennych problemów pracownikom Urzędu Pracy i pozwoli na bezbłędne wykonywanie powierzonych im zadań w zakresie pracy z programem Płatnik. (...)

Główny Specjalista - Pani Agnieszka Bartosiak

Urząd Pracy m.st. Warszawy

Urząd Pracy m.st. Warszawy potwierdza, że w dniach 28-29 maja 2019r.  w Warszawie odbyło się zamknięte szkolenie na temat: „Szkolenie z zakresu wymiany danych pomiędzy PUP a ZUS – Raporty ZUS U1-U7 oraz sprawozdań MRPiPS w 2018/2019.”, zorganizowane przez PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa, w którym uczestniczyło 16 pracowników Urzędu Pracy w Warszawie.

Powyższe szkolenie przeprowadzone przez Pana Grzegorza Świdra w pełni spełniło oczekiwania pracowników. Uczestnicy potwierdzili profesjonalizm oraz wysokie komptencje wykładowcy i właściwy wybór materiałów wspomagających. Instruktaż przy stanowisku pracy pozwolił na zadawanie pytań na nurtujące ich tematy, na które uzyskali od razu odpowiedź i instruktaż jak pracować w programie komuterowym aby uzyskać zamierzony efekt. Jesteśmy przekonani, że wiedza zdobyta na powyższym szkoleniu ułatwi rozwiązywanie codziennych problemów pracowników Urzędu Pracy i pozwoli na bezbłędne wykonywanie powierzonych im zadań. (...)

Główny Specjalista - Pani Agnieszka Bartosiak

Urząd Pracy m.st. Warszawy

W dniach 11 - 12 czerwca 2019r. Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) przeprowadziła na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy szkolenie pn.: "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 - ZUS U4 i sprawozdawczości statystycznej MPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy w 2019", którego uczestnikami byli pracownicy Urzędu.

Ww. usługa wykonana została należycie. Szkolenie przeprowadzono w sposób rzetelny i terminowy. Wykładowca prowadzący szkolenie wykazał się dużą wiedzą, doświadczeniem oraz zaangażowaniem w przekazywaniu istotnych dla nas informacji. Współpracę z ww. jednostką oceniam pozytywnie oraz rekomenduję jako solidnego i sprawnego organizatora szkoleń.

Dyrektor Urzędu - Pan mgr Adam Lewicki

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy

PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa ze Świecia na zlecenie tut. Urzędu w dniach 7-8 czerwca 2019r. zorganizowała  i przeprowadziła szkolenie zamknięte dla pracowników Urzędu pn. na temat: "Zmiany w zakresie profilowania i IPD w związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 14 czerwca 2019 oraz nowe regulacje RODO". (...)

Szkolenie zostało zorganizowane profesjonalnie, na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanego trenera posiadającego bogatą wiedzę i doświadczenie z zakresu objętego szkoleniem. Współpraca z jednostką szkoleniową na każdym etapie organizacji powyższego szkolenia układała się pomyślnie i zgodnie z naszymi oczekiwaniami (...)

Dyrektor Urzędu - Pani Ewa Strzelecka

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) w dniu 18 maja 2019 roku przygotowała  i zrealizowała szkolenie zamknięte dla 24 osobowej grupy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim na temat: "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 - ZUS U4 i sprawozdawczości statystycznej MRPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy w 2018". Poziom merytoryczny jak również wiedza i umiejętności jej przekazania przez trenera Pana Grzegorza Świder zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników.

Sprawne i rzetelne przeprowadzenie szkolenia oraz dobra współpraca z Wykonawcą pozwala polecić Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA innym jednostkom jako solidnego i profesjonalnego wykonawcę usług szkoleniowych.

Dyrektor Urzędu - Pani Anna Ilczuk

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa Profesjonalista w dniach 11-15 marca 2019 przeprowadziła usługę szkoleniową "Ścieżka Klienta PUP od rejestracji do zatrudnienia oraz metodologia, sposoby i narzędzia badania efektywności programów, instrumentów i usług rynku pracy przy wykorzystaniu danych zawartych w raportach w ramach usług ZUS U1 - U7 oraz sprawozdań MRPiPS w 2019" dla 20 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu. Szkolenie zostało poprzedzone procesem rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych, który pozwolił nam na dostosowanie jego programu do naszych potrzeb. Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie i terminowo, jak również spełniło nasze oczekwiania zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. (...)

Dla nas FSK PROFESJONALISTA nie jest jedynie kolejną firmą, z którą współpracujemy. PROFESJONALISTA to rozwój dla naszych pracowników oraz wzrost kompetencji. A przede wszystkim zadowolenie uczestników. W związku z powyższym polecam FSK PROFESJONALISTA, jako rzetelnego partnera, świadczącego wysokiej klasy usługi szkoleniowe.

Z-ca Dyrektora Urzędu - Pan Cezary Gawroński

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach w dniach 27-28.03.2019 zorganizował szkolenie zamknięte z elementami instruktażu przystanowiskowego dla grupy 12 pracowników tutejszego urzędu na temat "Ścieżka Klienta PUP od rejestracji do zatrudnienia oraz metodologia, sposoby i narzędzia badania efektywności programów, instrumentów i usług rynku pracy przy wykorzystaniu danych zawartych w raportach w ramach usług ZUS U1 - U7 oraz sprawozdań MRPiPS w 2019", które zostało zorganizowane przez firmę Profesjonalista Firma Szkoleniowo-Konsultingowa.

Szkolenie zostalo przeprowadzone profesjonalnie zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym przez doświadczonego trenera Pana Grzegorza Świder. Jednostka szkoleniowa wykazała się starannością w świadczeniu usługi i bez zastrzeżeń wywiązała się ze zobowiązań. Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez jego uczestników. (...)

Dyrektor Urzędu - Pan Ryszard Pawlewicz

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

W dniu 30 stycznia 2019 w siedzibie naszej Spółki odbyło się szkolenie prowadzone przez Panią Arlettę Sobacką. Tematem szkolenia były ważne zmiany w ZUS: raporty RIA; RPA; OSW zmiany dotyczące PUE ZUS 2019 oraz zmiany w PŁATNIKU 10.02.002.

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Pani Arletta Sobacka jak wszyscy zgodnie stwierdzili to Kobieta z pasją. Niewątpliwie jej praca to pasja. Przedstawione zagadnienia zostały przedstawione w bardzo ciekawy i przystępny sposób. Szkolenie w pełni spełniło nasze oczekiwania.

Prokurent - Pani Zofia Kempińska

PW "AUTOS" Sp. z o.o. - Solec Kujawski

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie w dniach 25-26.02.2019r., zorganizował  zamknięte szkolenie dla grupy pracowników tutejszego urzędu na temat  "Ścieżka Klienta PUP od rejestracji do zatrudnienia oraz metodologia, sposoby i narzędzia badania efektywności programów, instrumentów i usług rynku pracy przy wykorzystaniu danych zawartych w raportach w ramach usług ZUS U1 - U7 oraz sprawozdań MRPiPS w 2019", które zostało zorganizowane przez firmę Profesjonalista (...) Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione pod kątem ilości przekazywanej wiedzy. Osoba prowadząca szkolenie Pan Grzegorz Świder - wykazał się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadanień. Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć - przekazywanie wiedzy w sposób przystępny oraz bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.

Współpracę z firmą Profesjonalista śmiało możemy polecić innym, gdyż jest w pełni profesjonalna, szkolenie przeprowadzone zostało z niezwykłą starannością, w miłej atmosferze oraz z pełnym zaanagażowaniem konsultanta. (...)

Dyrektor Urzędu - Pan mgr inż. Robert Radziwonka

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) w dniach 28-29 listopada 2018r.  zorganizowała  i przeprowadziła szkolenie zamknięte wraz z elementami instruktażu przystanowiskowego dla 24 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu na temat: "PRZEWODNIK ZUS 2019 - czyli, praktycznie o programie PŁATNIK IPP oraz przystępnie o raportach ZUS U1 - U7".

Szkolenie odbywało się zgodnie z przedstawionym harmonogramem, a firma PROFESJONALISTA dała się poznać jako rzetelny i profesjonalny organizator szkoleń tematycznych.

Wykładowcy/konsultanci Pani Arletta Sobacka i Pan Grzegorz Świder wyróżniali się wysoką wiedzą i kompetencjami w zakresie omawianej tematyki, wykazywali otwartość i gotowość do wyjaśniania problemów i wątpliwości, a omawiane treści były przekazywane w sposób przystępny i zrozumiały w atmosferze, która sprzyjała wymianie doświadczeń (...)

Dyrektor Urzędu - Pani Martyna Szpiek-Górzyńska

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) w okresie od 20.11.2018r do 21.11.2018r.  przeprowadziła szkolenie zamknięte wraz z elementami instruktażu przystanowiskowego dla 13 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku pt. "Ścieżka Klienta PUP od rejestracji do zatrudnienia oraz metodologia, sposoby i narzędzia badania efektywności programów, instrumentów i usług rynku pracy przy wykorzystaniu danych zawartych w raportach w ramach usług ZUS U1 - U7 oraz sprawozdań MRPiPS w 2018.".

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym przez doświadczonego trenera Pana Grzegorza Świder. Jednostka szkoleniowa wykazała się starannością w świadczeniu usługi i bez zastrzeżeń wywiązała się ze zobowiązań. Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez jego uczestników.

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku poleca Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA jako solidnego i profesjonalnego partnera do współpracy.

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Danuta Wolska-Rzewuska

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) w okresie od 22.10.2018r do 24.10.2018r.  przeprowadziła szkolenie zamknięte z elementami instruktażu przystanowiskowego dla 15 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim z zakresu: "Ścieżka Klienta PUP od rejestracji do zatrudnienia oraz metodologia, sposoby i narzędzia badania efektywności programów, instrumentów i usług rynku pracy przy wykorzystaniu danych zawartych w raportach w ramach usług ZUS U1 - U7 oraz sprawozdań MRPiPS w 2018.".

Powyższe szkolenie przeprowadzone przez Pana Grzegorza Świdra - w pełni spełniło oczekiwania pracowników. Nabyta wiedza podczas szkolenia pozwoli na jeszcze efektywniejsze wykonywanie bieżących zadań. Konsultant Pan Grzegorz Świder, wykazał się pełnym profesjonalizmem, rzetelną i kompetentną wiedzą związaną z zadaniami wykonywanymi przez Urzędy Pracy. Szkolenie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze, dzięki której uczestnicy otwarcie zadawali pytania na nurtujące ich tematy.

Z pełną odpowiedzialnością polecamy Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA jako firmę gwarantujacą wysoką jakość usług.

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Hanna Wilamowska

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Powiatowy Urząd Pracy w w Nowy Dworze Gdańskim poświadcza, iż na zlecenie tutejszego Urzędu w dniach 5 października 2018 roku został przeprowadzony instruktaż przystanowiskowy na temat: "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 - ZUS U4 i sprawozdawczości statystycznej MPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy w 2018 - oraz NOWOŚĆ 2018 - raporty ZUS U5, ZUS U6 i ZUS U7 – przygotuj się na duże zmiany!" (...) Wiedza przekazana uczestnikom podczas szkolenia, a zwłaszcza rady praktyczne na pewno usprawnią proces wykonywania bieżących zadań oraz wpłyną na ich lepszą efektywność. W imieniu pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowy Dworze Gdańskim polecam szkolenia organizowane przez Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA jako odznaczające się wysokim poziomem i tym samym wyróżniające się spośród innych ofert.

Dyrektor Urzędu - Pani Wioletta Lewandowska

Powiatowy Urząd Pracy w Nowy Dworze Gdańskim

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie potwierdza, że Firma Szkoleniowo-Konsutingowa Profesjonalista w dniu 28 września 2018r. przeprowadziła szkolenie zamknięte z elementami instruktażu przystanowiskowego dla 15 pracowników Powiatowego  Urzędu Pracy w Złotowie na temat: "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach U1 - U4 i sprawozdawczości statystycznej MPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy w 2018 oraz Nowość 2018 - raporty ZUS U5, ZUS U6 i ZUS U7 – przygotuj się na duże zmiany!" (...)

Szkolenie zostało przeprowadzone z należytą starannością, zgodnie z zamówieniem. Zdaniem uczestników, szkolenie pozwoli na jeszcze efektywniejsze wykonywanie bieżących zadań statystycznych oraz realizację wynikających z tego innych obowiązków zawodowych (...) Z przyjemnością rekomendujemy Firmę Szkoleniowo-Konsutingową Profesjonalista z siedzibą w Świeciu jako doświadczonego, profesjonalnego i kompetentnego partnera w realizacji szkoleń. 

Dyrektor Urzędu - Pani Łucja Greczyło

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie

Niniejszym zaświadczamy, iż Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA Józef Kwaśniewski z siedzibą w Świeciu przy ul. Chopina 51 – była organizatorem 2-dniowego szkolenia dla kilkudziesięcioosobowej grupy pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i pracowników Wydziału Polityki Społecznej. Szkolenie zrealizowano w terminie: 11 – 12 października 2018r., w Hotelu Filmar w Toruniu; a tematem spotkania było:

Dzień I - Skutki prawne i praktyczne dla przebiegu postępowania administracyjnego wraz z prawidłowym wykorzystaniem przez organy informacji zawartych w raportach ZUS U1-U7 w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dzień II – Zmiany przepisów dotyczących rynku pracy w świetle projektu MRPiPS  -  Ustawa o Rynku Pracy. Informujemy, iż ww. usługa szkoleniowa została wykonana zgodnie z warunkami złożonego zamówienia, a prowadzący zajęcia trenerzy: Pan Grzegorz ŚWIDER i Pani Edyta BROŻYNA – spełnili wymagania słuchaczy.

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej - Pani Dorota Hass

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Firma "Profesjonalista" w sierpniu 2018 roku wykonała usługę merytoryczno-informatyczną uporządkowania dokumentów rozliczeniowych w bazie PŁATNIK w zakresie uzupełnienie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne/zdrowotne od stycznia 2002 roku do stycznia 2003 roku dla kilku tysięcy osób.

Usługa została wykonana z należytą starannością i zgodnie z warunkami umowy. Na szczególne uznanie zasługuje profesjonalizm i zaangażowanie pracowników. Z przyjemnością rekomendujemy firmę "Profesjonalista" przyszłym klientom jako rzetelnego i doświadczonego partnera.

Dyrektor Urzędu - Pan Krzysztof Wasilewski

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie

Instytucja szkoleniowa: Profesjonalista Firma Szkoleniowo Konsultingowa na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie organizowała szkolenie zamknięte dla grupy 12 pracowników "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach U1 - U4 i sprawozdawczości statystycznej MPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy w 2018 oraz Nowość 2018 - raporty ZUS U5, ZUS U6 i ZUS U7 – przygotuj się na duże zmiany!" w terminie 8.06.2018 prowadzone przez Pana Grzegorza Świder.

Szkolenie przeprowadzone było z należytą starannością, w sposób rzetelny, na wysokim poziomie dydaktycznym i merytorycznym. Profesjonalizm, zaangażowanie oraz wysokie kwalifikacje Pana Grzegorza  Świder wpłynęły na pozytywną ocenę szkolenia zarówno ze strony Urzędu Pracy, jak i samych uczestników szkolenia (...)

Dyrektor Urzędu - Pan Grzegorz W. Prokop

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie

W dniach 22 - 23 maja 2018r. Firma Szkoleniowo Konsultingowa Profesjonalista zorganizowała szkolenie pt. "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach U1 - U4 i sprawozdawczości statystycznej MPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy w 2018 oraz Nowość 2018 - raporty ZUS U5, ZUS U6 i ZUS U7 – przygotuj się na duże zmiany!" dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Wielkopolskim.

Usługi świadczone przez Pana Grzegorza Świder zrealizowane zostały z należytą starannością, w wyznaczonym terminie oraz zgodnie z oczekiwaniami skierowanych pracowników. Szkolenie w pełni zaspokoiło nasze potrzeby i oczekiwania w zakresie organizacji szkolenia, kompetencji prowadzącego, materiałów szkoleniowych oraz sposobu prowadzenia zajęć. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili poziom wiedzy prowadzącego zajęcia. (...)

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Beata Hejman

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim

Powiatowy Urząd Pracy w w Ostrowie Wielkopolskim zaświadcza, że Firma Szkoleniowo-Konsutingowa Profesjonalista (...) zorganizowała i przeprowadziła szkolenie zamknięte dla pracowników Powiatowego  Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim pn. "Wykorzystanie informacji zawartych w U1-U4 oraz sprawozdawczość MPiPS 01 i MPiPS 02 -oraz jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu Pracy" w terminie 7-8 maja 2018r.

Szkolenie odbyło się zgodnie z zawartym harmonogramem. Firma wykazała się profesjonalizmem i rzetelnością, dobrą organizacją oraz pełnym zaanagażowaniem w ww. szkoleniu. Trener prowadzący szkolenie Pan Grzegorz Świder posiadał odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności niezbędne do pracy z grupą co w pełni spełniło oczekiwania uczestników szkolenia. (...)

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Hanna Pawlak-Kornacka

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim

Firma szkoleniowa Profesjonalista w dniach 11-13 kwietnia 2018r. zorganizowała szkolenie pn.: "Program Płatnik IPP oraz komunikacja z ZUS w 2018 - kurs dla średnio i mocno zaawansowanych" dla 3 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (...) Konsultant Grzegorz Świder, prowadzący zajęcia wykazał się profesjonalizmem oraz wysokimi umiejętnościami dydaktycznymi, dzięki czemu szkolenie było ciekawe i wywołało ogromne zaintresowanie osób szkolonych (...)

Dyrektor Urzędu - Pani Marzenna Boczek

Powiatowy Urząd Pracy w Nowy Dworze Mazowieckim

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) przeprowadziłą w dniach 20-21 marca 2018 roku (I grupa 20 osób) i 18-19 kwietnia 2018 roku (II grupa 20 osób) szkolenie zamknięte pod nazwą: "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 - ZUS U4 i sprawozdawczości statystycznej MRPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy oraz NOWOŚCI dla PUP w 2018 - raporty ZUS U5, ZUS U6 i ZUS U7 – przygotuj się na zmiany!". Szkolenie zostało przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie.

Usługi świadczone przez Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA oceniam jako wysoce fachowe, kompetentne i profesjonalne. Program szkolenia, organizacja i sposób przeprowadzenia były wykonane z należytą starannością i rzetelnością. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników i przybliżyło zagadnienia związane z tematem szkolenia (...)

Dyrektor Urzędu - Pani Wiesława Matusiak

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie potwierdza, że PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa przeprowadziła w dniach 15-16 marca 2018 szkolenie zamknięte /warsztaty komputerowe/ dla służb kadrowych z terenu tut. RDLP na temat: "VADEMECUM programu PŁATNIK IPP oraz komunikacja z ZUS i E-zwolnienia".

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Trener Pani - Arletta Sobacka, umiejętnie przekazywała swoją wiedzę oraz stworzyła przyajzdną atmosferę w trakcie szkolenia, którego tematyka jest szczególnie wymagająca. Szkolenie zostało przeprowadzone z należytą stanannością i zostało wysoko ocenione przez uczestników (...)

Dyrektor Pan mgr inż Jerzy Sąpel

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

W dniach 12, 19 i 23 marca 2018r. Firma Szkoleniowo Konsultingowa Profesjonalista zorganizowała szkolenie pt. "Program Płatnik IPP oraz komunikacja z ZUS w 2018 - kurs dla początkujących i średniozaawansowanych" dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Wielkopolskim.

Szkolenie prowadzone było przez Pana Grzegorza Świder, który z pełnym profesjonalizmem wykonał swoje zadanie. (...) Szkolenie w pełni zaspokoiło nasze potrzeby i oczekiwania w zakresie organizacji szkolenia, kompetencji prowadzącego, materiałów szkoleniowych oraz sposobu prowadzenia zajęć. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili poziom wiedzy prowadzącego zajęcia. (...)

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Beata Hejman

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) zrealizowała w terminie 15-16.03.2018 usługę szkoleniową dla grupy pracowników na temat: "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 - ZUS U4 i sprawozdawczości statystycznej MPiPS - raporty ZUS U5, ZUS U6 i ZUS U7 – przygotuj się na duże zmiany".

Uczestnicy docenili oryginalny, a przy tym jasny i komunikatywny sposób przekazywania wiedzy. Możliwość konsultowania problemów i niejasności w trakcie szkolenia dodatkowo zwiększyło atrakcyjność szkolenia. Zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały, z dużym zaangażowaniem i troską o poprawne zrozumienie przez uczestników przedstawianych zagadnień. Nasze uznanie wzbudziła także jakość prowadzonych zajęć przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską, która wykazała się bogatą wiedzą zawodową oraz doświadczeniem (...)

Dyrektor Urzędu - Pani Izabela Kuba-Wysokińska

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim

Firma szkoleniowa Profesjonalista w dniach 12-16 lutego 2018r. zorganizowała szkolenie pn.: "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 - ZUS U4 i sprawozdawczości statystycznej MPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy oraz NOWOŚCI dla PUP w 2018 - raporty ZUS U5, ZUS U6 i ZUS U7 – przygotuj się na zmiany!"

Szkolenie zostało przeprowadzone z największą starannością pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym, zgodnie z przyjętym programem oraz w zaplanowanym terminie. Profesjonalne podejście firmy, przejawia się przed wszystkim doskonałym zrozumieniem naszych oczekiwań i prawdziwym zaangażowaniem na każdym etapie realizacji szkolenia (...)

Dyrektor Urzędu - Pani Marzenna Boczek

Powiatowy Urząd Pracy w Nowy Dworze Mazowieckim

Powiatowy Urząd Pracy w w Nowy Dworze Gdańskim poświadcza, iż na zlecenie tutejszego Urzędu w dniach 21-22 lutego 2018 roku zostało przeprowadzone szkolenie zamknięte na temat: "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 - ZUS U4 i sprawozdawczości statystycznej MPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy w 2018 - oraz NOWOŚĆ 2018 - raporty ZUS U5, ZUS U6 i ZUS U7 – przygotuj się na duże zmiany!" (...)

W imieniu pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowy Dworze Gdańskim polecam szkolenia organizowane przez Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA jako odznaczające się wysokim poziomem i tym samym wyróżniające się spośród innych ofert.

Dyrektor Urzędu - Pani Wioletta Lewandowska

Powiatowy Urząd Pracy w Nowy Dworze Gdańskim

Niniejszym informuje, że pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej uczestniczyli w szkoleniu grupowym (24 osoby) zorganizowanym przez FSK Profesjonalista (...) - pn. "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 - ZUS U4 i sprawozdawczości statystycznej MPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność urzędu pracy w 2018 - oraz nowość 2018 - raporty ZUS U5, ZUS U6 i ZUS U7 – przygotuj się na duże zmiany" prowadzonym przez Pana Grzegorza Świder w dniach 19-20 lutego 2018r. w Limanowej.Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo starannie zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym oraz spełniło oczekiwania uczestników.

Z-ca Dyrektora - Pani mgr Anna Cuper

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej

W związku z realizacją w dniu 28 stycznia 2018r. szkolenia "Program Płatnik 10.01.001 oraz komunikacja z ZUS - kurs dla początkujących" dla grupy 10 nauczycieli naszej szkoły pragniemy podziękować za profesjonalne przeprowadzenie wyżej wymienionego szkolenia. (...)

Pan Grzegorz Świder pokazał się jako doświadczony specjalista programu Płatnik doskonale potrafiący przekazać ogromną wiedzą, którą posiada. Jest nie tylko wspaniałym wykładowcą zorientowanym w funkcjonowaniu programu Płatnik, ale i świetnym informatykiem ze swobodą poruszającym się po różnorodnym oprgramowaniu i systemach, którymi posługują się płatnicy składek w komunikacji z ZUS. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób prosty, zrozumiały i przystępny. Każde zagadnienie pod nadzorem prowadzącego Pana Grzegorza Świder było wyjaśnione, przećwiczone i utrwalone. Jeśli słuchacze mieli jakieś wątpliwości lub czegoś nie zrozumieli, wykładowca chętnie udzielał wyjaśnień, służył indywidualnymi konsultacjami. (...)

Dyrektor Szkoły - Pan mgr Krzysztof Górecki

Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie w dniach 22-23.01.2018r., zorganizował  zamknięte szkolenie dla grupy pracowników tutejszego urzędu na temat  "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 - ZUS U4 i sprawozdawczości statystycznej MPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy w 2018 - oraz NOWOŚC 2018 - raporty ZUS U5, ZUS U6 i ZUS U7 – przygotuj się na duże zmiany", które zostało zorganizowane przez firmę Profesjonalista (...) Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione pod kątem ilości przekazywanej wiedzy. Osoba prowadząca szkolenie Pan Grzegorz Świder - wykazał się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadanień. Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć - przekazywanie wiedzy w sposób przystępny oraz bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe.

Współpracę z firmą Profesjonalista śmiało możemy polecić innym, gdyż jest w pełni profesjonalna, szkolenie przeprowadzone zostało z niezwykłą starannością, w miłej atmosferze oraz z pełnym zaanagażowaniem konsultanta. (...)

Dyrektor Urzędu - Pan mgr inż. Robert Radziwonka

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie

Z przyjemnością informuję, że PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa zorganizowała szkolenie pt.: "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach ZUS U1 - ZUS U4 i sprawozdawczości statystycznej MPiPS - by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu Pracy w 2018 - raporty ZUS U5, ZUS U6 i ZUS U7 – przygotuj się na duże zmiany" w dniach 24-25.01.2018r

Realizując szkolenie firma ta wykazała się profesjonalizmem, umiejętnościami organizacyjnymi a jednocześnie udowodniła iż posiada doświadczoną kadrę. W związku z powyższym polceam i rekomenduję tę firmę jako rzetelnego i godnego zaufania partnera.

Dyrektor Urzędu - Pan Wiesław Szczechowiak

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaświadcza, że Firma Szkoleniowo-Konsultingowa (...) – była organizatorem 2-dniowego szkolenia dla grupy 49 pracowników powiatowych urzędów pracy i pracowników Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szkolenie zrealizowano w terminie: 16 – 17 listopada 2017r., w Hotelu Hanza Pałac w Rulewie. Tematem szkolenia było:- dzień I - Przyznanie i utrata statusu osoby bezrobotnej w powiązaniu z przepisami Kodeksu Pracy dotyczącymi sposobu zawierania i rozwiązywania umów o pracę; - dzień II – Nowelizacja KPA – skutki prawne i praktyczne dla przebiegu postępowania administracyjnego.

Informujemy, iż ww. usługa szkoleniowa została wykonana prawidłowo i zgodnie z warunkami zamówienia, a prowadzące trenerki Pani Katarzyna KOPEĆ i Pani Edyta BROŻYNA – spełniły oczekiwania słuchaczy.

 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej - Pani Dorota Hass

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie po raz kolejny miał przyjemność współpracować z firmą Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA, która w dniach 26-27.10.2017 na zlecenie Urzędu zorganizowała szkolenie pn.: "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu Pracy".

W opinii uczestników szkolenia zostało ono zrealizowane w sposób profesjonalny i interesujący. Oceniając organizację szkolenia uczestnicy podkreślali profesjonalne przygotowanie trenera odwołując się do jego obszernej wiedzy, znajomości tematu, komptenecji i praktycznego przedstawiania zagadnień.

Dyrektor Urzędu - Pani Zofia Barcz

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Firma szkoleniowo-konsultingowa PROFESJONALISTA w Bydgoszczy przeprowadziła na zamówienie Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie szkolenie na temat: Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak w pełni wykorzystać informacje zawarte w raportach U1 - U4 i sprawozdawczości statystycznej by uzyskać najwyższą efektywność Urzędu, oraz NOWOŚCI dla PUP w 2018 - raporty ZUS U5; ZUS U6 i ZUS U7 – przygotuj się na zmiany. (...) Współpraca z firmą szkoleniowo-konsultingową PROFESJONALISTA obejmująca ww. szkolenie cechowała się dobrym zrozumieniem potrzeb naszego Urzędu oraz zaangażowaniem ze strony wykładowcy. (...) Szkolenie przeprowadzone przez Pana Grzegorza Świder w pełni spełniło oczekiwania słuchaczy. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli im na jeszcze efektywniejsze wykonywanie zadań. Profesjonalizm i rzetelność w organizacji ww. szkolenia pozwoliły uzyskać efekt w pełni zgodny z naszymi oczekiwaniami. (...)

Dyrektor Urzędu - Pani Patrycja Gross

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie

Stwierdzam, że Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA zorganizowała w dniach 18-19.09.2017r. szkolenie zamknięte/konsultacje przystanowiskowe na temat: "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu Pracy" w którym uczestniczyło 12osób.

W/w szkolenie zostało przeprowadzone w prawidłowy i należyty sposób. Prowadzący szkolenie Pan Grzegorz Świder wykazał się ogromnym profesjonalizmem, zaangażowaniem oraz wysoką wiedzą teoretyczną i praktyczną. Oceniamy je bardzo wysoko, zarówno pod kątem przekazanej wiedzy jak i korzyści wynikających z jakości szkolenia (...)

Dyrektor Urzędu - Pan mgr Wiesław Rosłoń

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa Profesjonalista przeprowadziła (...) szkolenie pt. "Porządkowanie i porównanie baz danych programu Płatnik vs Syriusz" (...) wszyscy zgodnie oceniają, że szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny i solidny, tematyka szkolenia była zgodna z programem.

Wykładowcy - Pani Arletta Sobacka i Pan Grzegorz Świder byli bardzo dobrze przygotowania merytorycznie, prezentowali wysoki stopień profesjonalizmu, posiadają doskonałe umiejętność dydaktyczne  połaczone z praktyką zasługującą na uznanie. (...)

Dyrektor Urzędu - Pan Ryszard Pawlewicz

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Powiatowy Urząd Pracy w w Mińsku Mazowieckim zaświadcza, że Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA w dniach 13-14 lipca 2017 przeprowadziła szkolenie zamknięte na temat "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak wykorzystać informacje zawarte w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ by uzyskać najlepszą efektywności Urzędu Pracy", w którym uczestniczylo 20 pracowników (...)

Usługa szkoleniowa została wykonana w sposób należyty i staranny. Szkolenie w wymiarze 12 godzin zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Prowadzący szkolenie/instruktaż przystanowiskowy - Pan Grzegorz Świder wykazał się dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie omawianych zagadnień. Szkolenie prowadził profesjonalnie, a program szkolenia został zrealizowany wyczerpująco (...)

Z-ca Dyrektora Urzędu - Pani Ewa Piotrkowicz

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim

Niniejszym listem pragniemy udzielić referencji (...) za przeprowadzenie szkolenia dla grupy pracowników biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz podległych nadleśnictw z zakresu programu "PŁATNIK 10.01.001 oraz komunikacja z ZUS w 2017"

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Arlettę Sobacką zostało przeprowadzone profesjonalnie. Uczestnicy szkolenia ocenili bardzo wysoko wiedzę merytoryczną oraz sposób prowadzenia ćwiczeń przez wykładowcę (...)

Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju - Pan Tadeusz Dragon

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA w dniach 21-22 czerwca 2017r. przeprowadziła dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim szkolenie zamknięte 12 pracowników, pod nazwą "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu Pracy".

Chcemy wyrazić podziękowanie instytycji szkoleniowej Firmie Szkoleniowo-Konsultingowej PROFESJONALISTA, za przeprowadzenie w/w szkolenia. W oparciu o wnioski z zastosowanego systemu oceny szkolenia można jednoznacznie stwierdzić, że szkolenie zostało zrealizowane bardzo sprawnie, a uczestniczący w nim pracownicy urzędy pracy pozytywnie ocenili jego poziom zarówno pod kątem przygotowania merytorycznego wykładowcy, ilości przekazywanej wiedzy jak i korzyści wynikających z jakości szkolenia (...)

Dyrektor Urzędu - Pani Wioletta Lewandowska

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim informuje, iż FSK Profesjonalista (...) przeprowadziła w dniu 24 czerwca 2017r., dla pracowników tut. Urzędu szkolenie pt "Od rejestracji do aktywizacji, czyli jak wykorzystać informacje zawarte w raportach U1-U4 oraz sprawozdawczości statystycznej /MRPiPS-01 i MRPiPS-02/ by uzyskać najlepszą efektywność Urzędów Pracy"

(...) Na szczegółną uwagę zasługuje osoba trenera - Pana Grzegorza Świder. Jego zaangażowanie, łatwość w przekazywaniu wiedzy oraz wysokie umiejętności interpersonalne przyczyniają się do znacznego zwiększenia efektywności realizowanych zajęć. (...) W związku z powyższym pragniemy zarekomendować FSK Profesjonalista (...), jako profesjonalnego, wiarygodnego oraz solidnego partnera wykazującego się kompetencją oraz doświadczeniem koniecznym przy realizacji przedsięwzięć szkoleniowych.

Dyrektor Urzędu - Pani Elżbieta Błońska

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) w dniu 10 czerwca 2017r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku przeprowadziła szkolenie zamknięte nt. "Płatnik, raporty U1, U4" dla 20 pracowników urzędu.

Realizacja szkolenia przebiegała zgodnie z harmonogramem. Instytucja szkoleniowa wykazałą się dobrym przygotowaniem merytorycznym jak i praktycznym. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili profesjonalizm kadry prowadzącej oraz przydatność przekazanej wiedzy. Trener Pan Grzegorz Świder wykazał się dużą wiedzą w zakresie omawianych zagadnień (...)

Dyrektor Urzędu - Pan mgr inż Stanisław Pora

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej potwierdza, że Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) w dniach od 17 maja 2017 do 19 maja 2017 przeprowadziła szkolenie zamknięte dla 25 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej pt. "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu Pracy".

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny, z należytą starannością i dużym zaangażowaniem organizatorów. (...) Zajęcia prowadził Pan Grzegorz Świder trener posiadający wiedzę merytoryczną na wysokim poziomie popartą bogatym doświadczeniem praktycznym. (...) Pracownicy wysoko ocenili poziom wiedzy merytorycznej i komunikatywność prowadzącego oraz przydatność uzyskanych informacji przy wykonywaniu obowiązków (...)

Dyrektor Urzędu - Pani Małgorzata Gradzik

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej

W dniach 30-31 marca 2017r. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie brali udział w szkoleniu zamkniętym "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu Pracy" (...)

Wyżej wymienione szkolenie przeprowadzone zostało przez doświadczonego trenera o bardzo wysokim poziomie wiedzy teoretycznej i praktycznej w sposób rzetelny i fachowy wyczerpująco obejmując tematykę szkolenia. Szkolenie to w pełni spełniło oczekiwania bioracych w nim udział pracowników (...)

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Hanna Subotowicz

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) zrealizowała w terminie 16-17.02.2017 usługę szkoleniową dla grupy pracowników na temat: "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu Pracy".

Uczestnicy docenili oryginalny, a przy tym jasny i komunikatywny sposób przekazywania wiedzy. Możliwość konsultowania problemów i niejasności w trakcie szkolenia dodatkowo zwiększyło atrakcyjność szkolenia. Zajęcia prowadzone byływ sposób zrozumiały, z dużym zaangażowaniem i troską o poprawne zrozumienie przez uczestników przedstawianych zagadnień (...)

Z-ca Dyrektora Urzędu - Pan Ireneusz Wróbel

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA przeprowadziła w dniach 27-28 lutego 2017r. szkolenie zamknięte/konsultacje przystanowiskowe na temat: "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu Pracy" w którym uczestniczyło 12 pracowników tutejszego Urzędu. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i rzetelny (...)

Dyrektor Urzędu - Pan mgr Wiesław Rosłoń

Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie

Rekomendujemy firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA (...) jako doskonałego organizatora szkoleń. PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa  przeprowadziła szkolenie dla 17 pracowników PUP w Janowie Lubelskim w okresie 23-24 lutego 2017roku, o tematyce: "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna MPiPS 01 i MPiPS 02. Z zadania tego firma PROFESJONALISTA wywiązała się znakomicie (...)

Z-ca Dyrektora Urzędu - Pani mgr Ewa Jaskmanicka-Urban

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

W dniu 15 lutego 2017r., grupa 20 pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku uczestniczyła w szkoleniu "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu Pracy".

Uczestnicy szkolenia pogłębili i ugruntowali swoją wiedzę na tematy objęte zajęciami. Nie tylko tematyka szkolenia, ale także profesjonalne przygotowanie i imponujące doświadczenie prowadzącego sprawiły, że zdobyta wiedza zostanie wykorzystania w pracy zawodowej uczestników szkolenia. Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym. (...)

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Małgorzata Bombalicka

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa (...) przeprowadziła szkolenie pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku w dniach 13-14 lutego 2017r. pn: "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu Pracy".

Przeprowadzone szkolenie charakteryzowało się profesjonalnym przygotowaniem pod względem merytorycznym. Rzetelna wiedza i doświadczenie prowadzącego szkolenie umożliwiły uczestnikom przyswojenie sobie szerokiej wiedzy i wielu niezbędnych informacji i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w praktyce. Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz obsługa organizacyjna zostały wykonane z należytą starannością.

Dyrektor Urzędu - Pan dr Krzysztof Buczkowski

Miejski Urząd Pracy w Płocku

Firma "Profesjonalista" zrealizowała w dniach 27 grudnia 2016 - 2 stycznia 2017r. w Warszawie usługę informatyczną obejmującą (...) Usługa została wykonana z należytą starannością i zgodnie z warunkami umowy. Na szczególne uznanie zasługuje profesjonalizm i zaangażowanie pracowników firmy (zarówno na etapie przygotowania jak i realizacji zadań).

Z przyjemnością zarekomenduję firmę "Profesjonalista" przyszłym klientom jako rzetelnego i doświadczonego Partera w zakresie realizacji usług informatycznych.

Naczelnik Wydziału ds. Kapitału Ludzkiego - Pani Anna Falkowska

PFRON - Centrala Warszawa

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu uczestniczyli w szkoleniu pt: "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu Pracy" zrealizowanym w terminie 16-17 stycznia 2017r. w Oświęcimiu.

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i rzetelny. Miało wysoki poziom merytoryczny jeżeli chodzi o kompetencję i kwalifikacje wykładowcy. Zostało bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników szkolenia zarówno pod kątem przekazywanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego, jak i korzyści wynikających z jego jakości. Na wysoką ocenę zasługuje również jakość przygotowanych materiałów edukacyjnych oraz współpraca z grupą (...)

Kierownik Działu OA - Pani mgr Iwona Romanek-Zając

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

Wykonawca PROFESJONALISTA (...) przeprowadził w dniu 14.12.2016 szkolenie zamknięte dla grupy 10 pracowników tut. Urzędu nt. "Bezproblemowa komunikacja pomiędzy PUP a ZUS w 2016 - czyli wszystko o zmianach w programie PŁATNIK 10 z modułem IPP" - trener Pani Arletta Sobacka. Szkolenie było starannie zorganizowane i przeprowadzone zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym, spełniło oczekiwania słuchaczy.

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Małgorzata Bombalicka

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) w okresie od 16-17.12.2016r. przeprowadziła szkolenie grupowe dla 12 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim pt: "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu Pracy".

Powyższe szkolenie prowadzone przez Pana Grzegorza Świdra - w pełni spełniło oczekiwania pracowników. Nabyta wiedza podczas szkolenia pozwoli na jeszcze efektywniejsze wykonywanie bieżących zadań statystycznych oraz realizację wynikających z tego innych obowiązków zawodowych, a także sprawniejszą współpracę z jednostkami ZUS. Wykładowca Pan Grzegorz Świder, wykazał się pełnym profesjonalizmem, rzetelną i fachową wiedzą. Szkolenie odbyło sie w miłej i przyjaznej atmosferze, dzięki której uczestnicy otwarcie zadawali pytania na nurtujące ich tematy w ramach szkolenia.

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Hanna Wilamowska

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Firma szkoleniowo-konsultingowa PROFESJONALISTA z siedzibą w Świeciu współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni podczas organizacji szkolenia nt. "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu"

Adresatami szkolenia, które odbyło się 14-15.12.2016 była 20-osobowa grupa pracowników Powiatowego  Urzędu Pracy w Gdyni. Szkolenie prowadzone było przez osobę doświadczoną, posiadającą wiedzę merytoryczną na bardzo wysokim poziomie, a realizacja spotkania pod względem organizacyjnym i merytorycznym była poprawna i przebiegała bez zarzutów. Szkolenie zostało zrealizowane w sposób profesjonalny i interesujący.

Dyrektor Urzędu - Pani Joanna Siwicka

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje, że dwudniowe szkolenie zamknięte dla pracowników PUP w Szamotułach pn. "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu", przeprowadzone w dniach 21-22.11.2016 przez firmę PROFESJONALISTA było zgodne z warunkami zamówienia. Wszystkie cele szkolenia zostały zrealizowane. Wykładowca - pan Grzegorz Świder - wieloletni pracownik PSZ, doświadczony praktyk i uznany specjalista programu Syriusz/Płatnik, odpowiedział na wszystkie postawione pytania.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że zamówienie zrealizowano w sposób profesjonalny, zgodny z oczekiwaniami zamawiającego.

Dyrektor Urzędu - Pani Grażyna Słowek

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach

PROFESJONALISTA - Firma Szkoleniowo-Konsultingowa w dniach 9-10 listopada 2016r. przeprowadziła szkolenie zamknięte dla pracowników tut. Urzędu pt: "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu".

Sposób prowadzenia zajęć oraz treść poruszanych zagadnień w pełni zostały dostosowane do naszych potrzeb. Prowadzący szkolenie w interesujący i rzetelny sposób przedstawił zagadnienia związane z tematyką szkolenia. Z wnikliwością i zaangażowaniem podchodził do zadawanych pytań. Materiały dydaktyczne zostały opracowane w sposób czytelny i zrozumiały, co ułatwiło pogłębienie wiedzy przez uczestników szkolenia (...)

Dyrektor Urzędu - Pani Grażyna Juźwin

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Firma Szkoleniowa FSK PROFESJONALISTA przeprowadziła w dniach 12-13 grudnia 2016r szkolenie pn. "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu Pracy", w którym uczestniczyło 12 pracowników tut. Urzędu. Wszyscy zgodnie oceniają, że szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny i solidny, tematyka szkolenia była zgodna z programem. Wykładowca - Pan Grzegorz Świder był bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, prezentował wysoki stopień profesjonalizmu, posiada doskonałe umiejętności dydaktyczne połączone z praktyką zasługującą na uznanie (...)

Dyrektor Urzędu - Pan Ryszard Pawlewicz

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Nieniejszym zaświadcza się, że firma "Profesjonalista" (...) świadczyła dla naszego Urzędu usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia dotyczącego usługi raportów U1-U4 oraz sprawozdań MPiPS-01 i MPiPS-02. (...) Szkolenie zostało przeprowadzone należycie, profesjonalnie i na bardzo wysokim poziomie. Szkolenie przeprowadził Pan Grzegorz Świder, który wykazał się wysoką wiedzą merytoryczną, komunikatywnością oraz zaangażowaniem.

Współpraca z FSK PROFESJONALISTA i jakość świadczonych przez nią usług oceniamy wysoko co pozwala nam polecić tę firmę jako wiarygodnego i solidnego partnera w zakresie realizacji usług szkoleniowych.

Z-ca Dyrektora - Pani Alicja Makowska-Madej

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

PROFESJONALISTA (...) zrealizowała w terminie 23-24.11.2016 w Stalowej Woli szkolenie pt. "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu", dla 12 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Stalowej Woli.

Szkolenie zostało przeprowadzone z należytą starannością sprawnie i fachowo. Uczestnicy wysoko ocenili sposób prowadzenia zajęć, jak również jakość i przydatność materiałów szkoleniowych. Osoba prowadząca szkolenie - Pan Grzegorz Świder wykazał się szeroką wiedzą oraz umiejętnością jej przekazania.

Dyrektor Urzędu - Pani Zofia Zielińska-Nędzyńska

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Firma Szkoleniowa FSK PROFESJONALISTA przeprowadziła w dniach 07-8.11.2016r szkolenie pn. "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu Pracy", w którym uczestniczyło 35 pracowników tut. Urzędu. Wszyscy zgodnie oceniają, że szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny i solidny, tematyka szkolenia była zgodna z programem. Wykładowca - Pan Grzegorz Świder był bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, prezentował wysoki stopień profesjonalizmu, posiada doskonałe umiejętności dydaktyczne połączone z praktyką zasługującą na uznanie (...)

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Teresa Klimek

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa  przeprowadziła w dniu 29 października 2016r szkolenie nt. "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu Pracy" dla grupy 16 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie.

Potwierdzamy, iż usługa została wykonanan należycie, kompletnie i w ustalonym terminie, przez wyspecjalizowaną kadrę.

Z-ca Dyrektora - Pani Olga Berdysz

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

Potwierdzam, iż FSK Profesjonalista (...) była organizatorem szkolenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach pn. "Sukces z programem PŁATNIK 10 IPP, czyli prosta droga dokumentu od Syriusza do ZUS". Z pełną odpowiedzialnością pragnę rekomendować oraz polecić usługi świadczone przez organizatora.

Szkolenia zostały przeprowadzone w bardzo profesjonalny sposób, a prowadzący wykazał się wiedzą merytoryczną i warsztatem trenerskim. Zajęcia były wykonywane w sposób należyty. Odbywały się w miłej i przyjacielskiej atmosferze, która sprzyjała przyswajaniu wiedzy. Zapewniono wysoką jakość organizacyjną i merytoryczną oraz osiągnięto wszystkie założone cele. (...)

Z-ca Dyrektora - Pan mgr Artur Kudzia

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

Szkolenie na temat: "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu" przeprowadzone w dniach 24-26 października 2016r. w naszym Urzędzie Pracy w pełni spełniło oczekiwania słuchaczy. (...) Największym atutem szkolenia był prowadzący szkolenie - konsultant Pan Grzegorz Świder, a w zasadzie jego wiedza i sposób jej przekazania. Był dobrze przygotowany merytorycznie, udzielał odpowiedzi na zadane pytania: rzeczowo, wyczerpująco i w sposób zrozumiały dla uczestników. Prowadzący zdecydowanie posiadał bardzo dobrą znajomość tematu i odznaczał się dużą otwartością na dyskusje. (...)

Szkolenie prowadzone przez konsultanta Pana Grzegorza Świder jest godne polecenia.

Dyrektor Urzędu - Pan Adam Horbulewicz

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach potwierdza uczestnictwo pracowników Urzędu w szkoleniu pn. "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu" (...)

Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników, zarówno jesli chodzi o sposób prowadzenia, zawartość merytoryczną jak i wiedzę prowadzącego popartą bogatym doświadczeniem praktycznym. Konsultant wykazał się ogromnym profesjonalizmem, w zakresie zadań statystycznych udzielał szeregu wskazówek i uwag, co w całym procesie dydaktycznym było bardzo wartościowe i pomocne. (...)

Pragniemy zarekomendować FSK PROFESJONALISTA jako wiarygodnego oraz solidnego partnera wykazującego się kompetencją oraz doświadczeniem koniecznym przy realizacji przedsięwzięć szkoleniowych.

Dyrektor Urzędu - Pani Danuta Borkowska

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA przeprowadziła w okresie od 11.10.2016 do 12.10.2016r. kurs "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu" dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie.

Uczestnicy wyrazili zadowolenie z obsługi organizacji kursu. W opinii Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie jest to instytucja działająca w sposób profesjonalny. Możemy zarekomendować instytucję jako wiarygodnego partnera do współpracy.

Dyrektor Urzędu - Pan Jerzy Welke

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

Wykonawca FSK Profesjonalista (...) przeprowadził dla pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie i Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego szkolenie na temat "Raporty U1-U4 oraz sprawozdawczość statystyczna w urzędach pracy" (...)

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili poziom zajęć, które przeprowadził Pan Grzegorz Świder. Wykonawca wykazał się dużą wiedzą, fachowym przygotowaniem oraz doświadczeniem w zakresie prowadzonych zajęć. W naszej ocenie PROFESJONALISTA jest firmą solidną i godną zaufania.


Dyrektor Urzędu - Pani Krystyna Dzudzińska

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

W dniach 26-27 września 2016r. Firma Szkoleniowo Konsultingowa "Profesjonalista" przeprowadziła w Urzędzie szkolenie zamknięte pn. "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu".

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno treść, jak również wiedzę, kompetencję i umiejętności prowadzącego szkolenie. Organizacja oraz przebieg szkolenia spełniły nasze oczekiwania, a wiedza uzyskana przez pracowników Urzędu podczas szkolenia pozwoli na sprawniejszą współpracę z jednostkami ZUS.

Wysoki poziom świadczonych usług sprawia, że możemy firmę polecić jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę.

Dyrektor Urzędu - Pani Ewa Barchanowicz

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu zaświadcza, że instytucja szkoląca Profesjonalista Firma Szkoleniowo-Konsultingowa zorganizowała i przeprowadziła szkolenie pt. "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ - i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu" w terminie 22-23 września 2016.

Szkolenie odbyło się zgodnie z zawartym harmonogramem. Firma wykazała się profesjonalizmem i rzetelnością, dobra organizacją oraz pełnym zaangażowaniem w w/w szkoleniu. Trener Pan Grzegorz Świder prowadzący szkolenie posiadał odpowiedną wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności niezbędne do pracy z grupą (...)

Dyrektor Urzędu - Pani Urszula Puławska-Krzystanek

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu

Niniejszym zaświadcza się, że szkolenie zamknięte przeprowadzone przez Firmę Szkoleniowo-Konsultingową Profesjonalista - pn. Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ - i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu", które przeprowadził Pan Grzegorz Świder dla 18 pracowników Urzędu, które odbyło się w terminie 28-30.09.2016 w siedzibie PUP w Bielsku-Białej, zostało zorganizowane i przeprowadzone w sposób rzetelny, profesjonalny, przystępny oraz z pełnym zaangażowaniem konsultanta. Pracownicy skierowani na ww. szkolenie, wysoko ocenili poziom merytoryczny i dydaktyczny osoby szkolące.

Dyrektor Urzędu - Pan mgr Leszek Stokłosa

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej

Potwierdzam przeprowadzenie przez Panią Arlettę Sobacką dedykowaną jako eksperta przez firmę Profesjonalista (...) - do przeprowadzenia szkolenia na temat: "Program Płątnik 10.01.001 z modułem IPP - kluczem do bezproblemowej komunikacji z ZUS w 2016" w terminie 8 czerwca 2016r w Wyszkowie.  Ocena uzyskana z ankiet: 5,89 / 6 max.

Z-ca Dyrektora OR-W LP - Pani mgr Mirosława Hyży

Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu

W dniach 19-21.09.2016r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli Firma Szkoleniowo Konsultingowa "Profesjonalista" przeprowadziła szkolenie pn. Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/", którego uczestnikami byli pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli. (...)

Na szczególne podkreślenie zasługuje profesjonalne podejście oraz warsztat trenera Pana Grzegorza Świder. Wykładowca wykazał się dużą wiedzą merytoryczną oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie przekazywania swojej wiedzy. Współpracę z ww. jednostką oceniam pozytywnie oraz rekomenduję jako solidnego i sprawnego organizatora szkoleń.

Dyrektor Urzędu - Pan Witold Woźniakowski

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie potwierdza, że FSK PROFESJONALISTA (...) przeprowadziła szkolenie na temat "Bezproblemowa komunikacja pomiędzy PUP a ZUS w 2016 - czyli wszystko o zmianach w programie Płatnik 10 z modułem IPP" dla 10 pracowników tutejszego Urzędu.

(...) Prowadząca szkolenie Pani Arletta Sobacka wykazała się wiedzą merytoryczną oraz praktyczną z zakresu szkolenia, warsztaty prowadziła w sposób interesujący i bardzo przystępny. Szkolenie zostało przeprowadzone z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową i cechował się wysokim poziomem merytorycznym. (...)

Dyrektor Urzędu - Pani Łucja Greczyło

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie

FSK PROFESJONALISTA w dniu 30 sierpnia 2016r. zrealizowała na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu szkolenie pt. "Maksymalne wykorzystanie informacji zawartych w raportach U1 - U4 oraz sprawozdawczość statystyczna /MPiPS 01 i MPiPS 02/ - i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu"

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, na wysokim poziomie merytorycznym. Prowadzący szkolenie dostosował program do potrzeb i specyfiki Urzędu. Przekazał wiedzę w sposób interesujący, zrozumiały, tworząc jednocześnie miłą atmosferę (...)

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Małgorzata Adamczyk-Kurzak

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu

W dniach 30-31.05.2016r. pracownicy Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie /23os/ uczestniczyli w zamkniętym szkoleniu pt.: "Zagadnienia raportów U1-U4 oraz omówienie sprawozdawczości statystycznej i jej wpły na ocenę efektywności Urzędu" realizowanym przez firmę Profesjonalista (...), które poprowadził Pan Grzegorz Świder.

Szkolenie zostało przygotowane profesjonalnie pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Trener wykazał się dużą wiedzą, fachowym przygotowaniem oraz doświadczeniem w zakresie prowadzenia zajęć. Pracownicy MUP w Lublinie ocenili szkolenie jako przeprowadzone rzetelnie i na wysokim poziomie merytorycznym. (...)


Dyrektor MUP - Pani mgr Katarzyna Kępa

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Profesjonalista Firma Szkoleniowo-Konsultingowa (...) zorganizowała i przeprowadziła usługi szkoleniowe dla członków Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pn. "Powiatowa Rada Rynku Pracy jako organ opiniodawczo-doradczy Starosty w kształtowaniu polityki rynku pracy wobec nowych wyzwań stawianych przed służbami zatrudnienia – prawne aspekty działania PRRP".

(...) Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie tak pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Wykładowcą była Pani Dorota Ulikowska - osoba kompetentna z dużym doświadczeniem trenerskim i zawodowym w zakresie przedmiotu zamówienia. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu polityki społecznej w powiecie i społeczeństwa obywatelskiego. Profesjonalne przygotowanie od strony merytorycznej i praktycznej, czytelny przekaz informacji oraz życzliwe podejście do słuchaczy sprawiły, że całość szkolenia została bardzo dobrze oceniona (...)

Polecam z pełnym przekonaniem Firmę Szkoleniowo-Konslutingową PROFESJONALISTA Józef Kwaśniewski  - jako solidnego i kompetentnego Wykonawcę usług szkoleniowych.

Dyrektor Urzędu - Pan Ryszard Telega

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

W dniach 28-29 kwietnia 2016 roku - PROFESJONALISTA (...) przeprowadziła dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim, zamknięte szkolenie w zakresie: Kodeksu Postępowania Administracyjnego w praktyce pracowników administracji publicznej. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Trenerem prowadzącym była Pani Małgorzata Czartoryska. Firma zapewniła nam wysoki poziom merytoryczny oraz organizacyjno-techniczny szkolenia.

Atutem jest także otwartość kierownictwa na modułowanie programu szkoleń według potrzeb zamawiającego. Powyższe doświadczenie współpracy daje podstawy do rekomendowania jako profesjonalnego partnera dla instytucji i firm w dziedzinie podnoszenia jakości zasobów kadrowych. (...) Firma zapewniła kompleksowy wysoki poziom szkolenia oraz materiały pomocnicze dla szkolonych pracowników (...)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Pani inż. Maria Matuszewska

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim

W dniu 9.05.2016r. Firma Profesjonalista przeprowadziła szkolenie zamknięte "PŁATNIK 10.01.001" dla pracowników podległych jednostek RDLP Szczecinek. Osobą prowadzącą szkolenie była Pani Arletta Sobacka, która wykazała się fachową wiedzą zarówno od strony merytorycznej jak i praktycznej.

Przygotowane materiały były bardzo przejrzyste i czytelne. Szkolenie było prowadzone  w sposób komunikatywny i bardzo interesujący, bazując na konkretnych przykładach i praktycznej wiedzy szkolącego. Mamy nadzieję na kontynuację współpracy w zakresie szkoleń (...)

Z-ca Dyrektora - Pan Tomasz Skowronek

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

Niniejszym informuje, że pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej uczestniczyli w szkoleniu grupowym (13 osób) zorganizowanym przez FSK Profesjonalista (...) - pn. "Aktywne formy aktywizacji i ich wpływ na efektywność Urzędu" prowadzonym przez Pana Grzegorza Świder w dniach 19-21 kwietnia 2016r. w Limanowej.

Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo starannie zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym oraz spełniło oczekiwania uczestników.

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej

Niniejszym zaświadcza się, że FSK Profesjonalista (...) zorganizowała w dniu 22.03.2016 w siedzibie PUP Myślenice (...) szkolenie z zakresu "Zagadnienia raportów U1 - U4 oraz sprawozdawczości statystycznej i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu", które poprowadził Pan Grzegorz Świder. Organizacja szkolenia obejmowała przeprowadzenie szkolenia, zapewnienie sprzętu dydaktycznego i materiałów szkoleniowych, co zostało wykonane z należytą starannością.

Pracownicy oceniają szkolenie jako profesjonalnie przygotowane, fachowo i rzetelnie prowadzone. Wykładowca był bardzo dobrze merytorycznie przygotowany z tematu szkolenia, wykazała się dużą wiedzą, potrafił dokładnie wyjaśnić nurtujące uczestników wątpliwości.

p.o. Dyrektora - Pani mgr Izabela Młynarczyk

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. niniejszym potwierdza, że "Profesjonalista" Firma Szkoleniowo-Konsultingowa zorganizowała i przeprowadziła dla naszych Pracowników trzy szkolenia zamknięte pt.: "Płatnik 10.01.001 - czyli jak maksymalnie wykorzystać dane pobrane z ZUS", "Zmiany w oskładkowaniu umów zleceń, e-zwolnienia oraz istotne zmiany podatkowe w 2016r" oraz "Prawo Pracy po zmianach w 2016" (...) Zajęcia prowadzone były kolejno przez Panią Arlettę Sobacką, Panią Jolantę Karakow-Jaśkiewicz oraz Pana Roberta Łysiaka i charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem merytorycznym. Trenerzy wykazali się zarówno szeroką wiedzą w zakresie omawainej tematyki, jak również umiejętnością jej przekazania. Uczestnicy docenili wiedzę i warsztat trenerski.

Szkolenia przeprowadzone zostały profesjonalnie, terminowo i zgodnie z naszymi wytycznymi, dlatego też z przyjemnością możemy zarekomendować usługi szkoleniowe "Profesjonalisty" jako godne polecenia.

Kierownik Działu Rozwoju Zawodowego - Hubert Miśkiewicz

PGNiG Centrala Spółki - Warszawa

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie w dniach 18-19.01.2016r., zorganizował  zamknięte szkolenie dla grupy pracowników tutejszego urzędu na temat  "Zagadnienia raportów U4 oraz omówienie sprawozdawczości statystycznej i jej wpływ na ocenę efektywności Urzędu", które zostało zorganizowane przez firmę Profesjonalista (...) Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione pod kątem ilości przekazywanej wiedzy. Osoba prowadząca szkolenie Pan Grzegorz Świder - wykazał się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadanień. Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć - przekazywanie wiedzy w sposób przystępny oraz bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. (...)

Współpracę z firmą Profesjonalista śmiało możemy polecić innym, gdyż jest w pełni profesjonalna, szkolenie przeprowadzone zostało z niezwykłą starannością, w miłej atmosferze oraz z pełnym zaanagażowaniem konsultanta.

Dyrektor Urzędu - Pan mgr inż. Robert Radziwonka

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA zorganizowała i przeprowadziła w dniu 7 grudnia 2015r., szkolenie na temat: „Dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi w 2016 i 2017r.” dla grupy pracowników ENERGA-OPERATOR Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

Wykład prowadzony przez trenera Pana Mateusza CEDRO cechował profesjonalizm, wysoki poziom merytoryczny oraz aktualna wiedza z przedmiotowej tematyki (...) W trakcie szkolenia zostały przedstawione m.in. zasady i wymogi sporządzania dokumentacji cen transferowych, konsekwencje związane z brakiem bądź niekompletnością dokumentacji, metody szacowania cen transakcyjnych oraz proces sporządzania dokumentacji. Szkolenie uwzględniało zmiany przepisów, które nastąpią w latach 2016 - 2017r.

Szkolenie uzyskało wysoką ocenę wśród uczestników spotkania. Tym samym polecamy Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA, jako fachową firmę szkoleniową; gwarantującą wysoką jakość swoich usług.

Prezes Zarządu - Radosław Kołaciński

ENERGA-OPERATOR - Płock

Profesjonalista Firma Szkoleniowo-Konsultingowa przeprowadziła w dniu 25 listopada 2015r., szkolenie nt.  "Kompendium ZUS, czyli wszystko co musisz wiedzieć o składkach, zwrotach i nadpłatach oraz raportach ZUS U1-U4". Prowadząca - pani Aleksandra Tyrka w sposób profesjonalny przeprowadziła szkolenie dla 7 pracowników naszego urzędu, w którym przedstawiono aktualnie obowiązujące przepisy.

Na uwagę zasługuje troska firmy o jakość matriałów szkoleniowych oraz dobór odpowiedniego trenera. Szkolenie zostało pozytywnie ocenione przez wszystkich uczestników, ponieważ spełniło oczekiwania w zakresie merytoryki spotkania.

Dyrektor Urzędu - Pani Grażyna Słowek

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach

W dniach od 12-13 listopada 2015r., Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA przeprowadziła szkolenie zamknięte dla 9 pracowników naszego urzędu na temat: Najnowsza wersja programu Płatnik 10 i modułu IPP oraz podwyższonego stopnia weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych ZUS do poziomu A. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny, z należytą starannością i rzetelnością na wysokim poziomie merytorycznym. Zajęcia prowadzone były w formie wykładu merytorycznego i konsultacji przystanowiskowych przez dośwaidczonego wykładowcę Panią Arlettę Sobacką - specjalistę z zakresu programu Płatnik.

Polecamy Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA jako fachową firmę szkoleniową gwarantującą wysoką jakość swoich usług.

Dyrektor Urzędu - Pani Patrycja Gross

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim

Z pełną odpowiedzialnością polecamy Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA i jej trenera Panią Arlettę Sobacką, która przeprowadziła szkolenie merytoryczne dla naszych pracowników z zakresu "Nowa wersja Płatnik 10.01.001 oraz modułu IPP i podwyższonego stopnia weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych do poziomu A.

(...) Szkolenie w pełni spełniło nasze oczekiwania oraz stawiane mu wymogi. Trener dał się poznać jako osoba bardzo kompetentna, która bardzo profesjonalnie przekazała fachową wiedzę z obszaru programu PŁATNIK (...)

Dyrektor Urzędu - Wioletta Tybiszewska

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zaświadcza, że Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA - przeprowadziła w dniach 5-6.10.2015 szkolenie zamknięte dla naszych pracowników z zakresu: PŁATNIK 10.01.001 – JAK W PEŁNI WYKORZYSTAĆ DANE POBRANE Z ZUS, czyli prosta droga do sukcesu w komunikacji z ZUS.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Panią trener - Arlettę Sobacką w sposób profesjonalny i merytoryczny. Wiedza uzyskana na w/w warsztatach, pozwoli uczestnikom na bardziej efektywną pracę z programem PŁATNIK w jego najnowszej wersji 10.01.001 z wykorzystaniem modułu IPP.

Z-ca Dyrektora D/S Ekonomicznych- dr Grzegorz Lenart

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

Profesjonalista Firma Szkoleniowo-Konsultingowa (...) zorganizowała i przeprowadziła usługi szkoleniowe dla 36 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pn. "Tajemnica służbowa i ochrona danych osobowych w praktyce powiatowych urzędów pracy". (...) Wykładowcą była Pani Małgorzata Czartoryska - osoba kompetentna z dużym doświadczeniem trenerskim i zawodowym w zakresie przedmiotu zamówienia. (...) Realizacja świadczonych usług przebiegała sprawnie, terminowo, zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego. Lokalizacja, zakwaterowanie, wyżywienie, organizacja czasu wolnego - spełniły oczekiwania uczestników.

Mając na uwadze dobrą współpracę, bardzo dobra opinię uczestników szkolenia, polecam PROFESJONALISTĘ - jako profesjonalnego i rzetelnego Wykonawcę usług szkoleniowych.

Dyrektor Urzędu - Ryszard Telega

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu potwierdza, że FSK Profesjonalista (...) przeprowadziła trzy jednodniowe szkolenia dla pracowników powiatowych urzędów pracy z województwa wielkopolskiego na temat "Rozliczenia i korekty ZUS Płatnik"

Prowadząca szkolenie Pani Arletta Sobacka wykazała się wiedzą merytoryczną oraz praktyczną z zakresu szkolenia, jak również zdolnościami trenerskim. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili przygotowaniem merytoryczne wykładowcy, a także sposób przekazywania wiedzy. Warsztaty prowadzone były w sposób interesujący i bardzo przystępny.

Ze wszystkich nałożonych zadań FSK Profesjonalista wywiązała się w sposób profesjonalny, wykazują się przy tym wysoką skutecznością organizacyjną i rzetelnym przygotowaniem trenera.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Barbara Kwapiszewska

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

FSK PROFESJONALISTA (...) zrealizowała szkolenie zamknięte (...) pt. PŁATNIK 10.01.001 oraz raporty U3 - nowe wymagania dla Urzędów Pracy. Szkolenie zostało zrealizowane w sposób profesjonalny, z należytą startannością oraz zapewnieniem wysokiej jakości usług.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez doświadczonego trenera - specjalistę z zakresu Płatnika. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili pozim wiedzy, przygotowanie merytoryczne, sposób prowadzenia zajęć oraz kontakt z grupą reperezntowany przez osobę prowadzącą zajęcia.

W związku z powyższym, iż współpraca z Firmą Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA spełniła oczekiwania Urzędu, rekomenduję firmę jako rzetelnego partnera do realizacji szkoleń.

Dyrektor Urzędu - mgr Adam Panek

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa Profesjonalista była organizatorem szkolenia zamkniętego "PŁATNIK 10.01.001". dla pracowników Urzędu Morskiego w Słupsku. (...) Pani Arletta Sobacka przeprowadziła szkolenie w sposób niezwykle interesujący, dostarczając jego uczestnikom wiele praktycznych przykładów, cennych wskazówek i praktycznych uwag. (...) Dała się poznać, jako trener o wysokich kwalifikacjach, odpowiednich umiejętnościach dydaktycznych i nieprzeciętnych zdolnościach komunikacyjnych. (....) Dodatkowo zaoferowano pomoc dla zespołu informatyków przy wprowadzaniu najnowszej wersji prowgramu PŁATNIK 10.01.001. Z całym przekonaniem rekomendujemy firmę Szkoleniowo-Konsultingowa Profesjonalista jako rzetelnego organizatora szkoleń (....)

Dyrektor Urzędu - Tomasz Bobin


Urząd Morski w Słupsku

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach potwierdza zorganizowanie i przeprowadzenie przez firmę FSK Profesjonalista szkolenia zamkniętego dla pracowników Urzędu o tematyce:„Kodeks postępowania administracyjnego – nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji ostatecznych w kontekście ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Usługi i instrumenty rynku pracy w świetle znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników, zarówno jesli chodzi o sposób prowadzenia, zawartość merytoryczną jak i wiedzę prowadzacego popartą bogatym doświadczeniem praktycznym. (...) Realizacja szkolenie przebiegała bez zastrzeżeń, zgodnie z przyjętym programem i harmonogramem szkolenia. (...) W związku z powyższym możemy zarekomendować FSK PROFESJONALISTA jako wiarygodnego, profesjonalnego oraz solidnego partnera wykazującego się kompetencją oraz doświadczeniem koniecznym przy realizacji przedsięwzięć szkoleniowych.

Dyrektor Urzędu - Danuta Borkowska

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach

(...) szkolenie zostało profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone przez trenera Panią Arlettę Sobacką , którą cechuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej i informatycznej w zakresie obsługi programu Płatnik oraz doskonała znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Pragniemy podkreślić również, że trener Pani Arletta Sobacka jest osobą niezwykle zaangażowaną i życzliwą, która potrafi przekazać wiedzę merytoryczną uczestnikom szkolenia dbając jednocześnie o przyjazną atmosferę w trakcie szkolenia oraz o dostosowanie programu szkolenia do potrzeb firmy (...)

Wszystkim, którym zależy na profesjonalnej usłudze szkoleniowej możemy polecić FSK PROFESJONALISTA jako rzetelnego i solidnego partnera w realizacji szkoleń.

Prezes Zarządu - Grzegorz Hofman

BART Sp. z .o.o. - Sulnowo

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy "Społem" w Kielcach udziela firmie Szkoleniowo-Konsultingowej PROFESJONALISTA referencji solidnego wykonawcy szkoleń z zakresu porządkowania baz danych programu Płatnik oraz obsługi Interaktywnego Płatnika.

Szkolenie spełniło oczekiwania słuchaczy. Wymiernym efektem współpracy z trenerem jest brak jakichkolwiek błędów na kontach pracowników naszej firmy w ZUS. Otwartość i gotowość do wszelkiej pomocy trenera pani Arletty Sobackiej jest nieoczekiwana w obliczu wykonywania naszych obowiązków.

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych - Anna Tomaszewska

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy "Społem" - Kielce

Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę szkoleniowo-konsultingową Profesjonalista i jej trenera panią Arlettę Sobacką, która przeprowadziła szkolenie merytoryczne dla naszych pracowników z zakresu porządkowania baz danych programu Płatnik wer. F w dniu 2 grudnia 2014.

Szkolenie w pełni spełniło nasze oczekiwania oraz stawiane wymogi. Trener dał się poznać jako osoba bardzo kompetentna, która profesjonalnie przekazała fachową wiedzę z obszaru programu Płatnik (...)

Dyrektor Urzędu - Wioletta Tybiszewska

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu

W dniu 3.12.2014 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. odbyło się zamknięte szkolenie dla grupy pracowników naszego urzędu z zakresu Interaktywnego Płatnika PLUS oraz z zakresu porządkowania baz danych programu Płatnik wersja F.

Uczestnicy szkolenia bardzo wysoko ocenili zawartość merytoryczną szkolenia oraz profesjonalizm Pani Arletty Sobackiej. Utwierdziło nas w przekonaniu, iż jest godnym polecenia wykładowcą usług szkoleniowych.

Dyrektor Urzędu - Izabela Jankowska

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej potwierdza, iż w na przełomie kwietnia/maja 2014 firma FSK Profesjonalista zrealizowała dla tutejszego Urzędu usługę informatyczną obejmującą m.in. rozcalenie posiadanej bazy danych programu PŁATNIK i utworzeniu dwóch kontekstów: - pracownicy i świadczeniobiorcy. W naszej ocenie przeprowadzone prace zostały wykonane bardzo sprawnie i rzetelnie oraz z pełnym zaangażowaniem. Zatem z całą odpowiedzialnością polecamy usługi informatyczne FSK Profesjonalista; zwłaszcza innym jednostką o takim samy jak my profilu działalności.

Dyrektor Urzędu - Janina Teresa Brońska

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej

Szkolenie przeprowadzone przez Państwa Firmę dla naszych pracowników z zakresu "Nowej wersji programu Płatnik 9.01.001" (...) w pełni spełniło nasze oczekiwania. Zostało ocenione jako szkolenie na wysokim poziomie, zarówno pod względem przekazanej wiedzy jak i korzyści wynikających z jakości szkolenia.

Firma w sposób profesjonalny zaplanowała i przeprowadziła szkolenie.

Dyrektor Urzędu - Martyna Szpiek - Górzyńska

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu niniejszym potwierdza, że PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa (...) wykonała usługę informatyczną polegająca na rozcaleniu bazy danych programu Płatnik i utworzeniu dwóch kontekstów (...) Efekty pracy spełniły nasze wymagania w opisanym wyżej zakresie. Rzetelność, profesjonalne podejście do wykonywanych czynności i należyta staranność to niektóre z zalet konsultanta Firmy.

Powiatowy Urząd Pracy wyraża przekonanie, że PROFESJONALISTA w sposób niebudzący zastrzeżeń przeprowadzi usługi informatyczne o podobnym zakresie.

Dyrektor Urzędu - Ewa Barchanowicz

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA (...) przeprowadziła dwa szkolenia o charakterze warsztatowym z zakresu najnowszej wersji programu PŁATNIK 9.01.001. W szkoleniu uczestniczyło ogółem 15 pracowników Ministerstwa Gospodarki.

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie, na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Uczestnicy szkolenia szczególnie wysoko ocenili kompetencje, przyjazną postawę i zaangażowanie trenera tj. Pani Arletty Sobackiej.

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego - Rafał Michał Tomasik

MINISTERSTWO GOSPODARKI

(...) przeprowadziła szkolenie z zakresu "Nowej wersji programu Płatnik 9.01.001A oraz z zakresu porządkowania baz danych programu". Firma bardzo dobrze wywiązała się z warunków umowy a współpraca przebiegała sprawnie i bez zastrzeżeń. Uczestnicy szkolenia pozytywnie ocenili sposób prowadzenia zajęć, profesjonalizm oraz zaangażowanie osoby prowadzącej szkolenie....

Z-ca Dyrektora - Sławomir Wasilewski

Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu

(...) wykładowca Pani Arletta Sobacka, wykazała się pełnym profesjonalizmem, zadbała, aby program zajęć był indywidualnie dostosowany do potrzeb naszej firmy. Szkolenie spełniło oczekiwania słuchaczy, co pozwala na bardziej efektowną pracę z programem Płatnik w jego nowej wersji 9.01.001, jak również jeszcze lepszą współpracę z jednostkami ZUS m.in. w zakresie przekazywania dokumentów zgłoszeniowo-rozliczeniowych. Firma Szkoleniowo-Konsultingowa Profesjonalista jest godną polecenia.

Dyrektor - mgr inż. Jan Kraczek

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w LUBLINIE

(...) Zajęcia zostały profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone przez Panią Arlettę Sobacką w sposób rzeczowy i dynamiczny, w formie interesującej słuchaczy. Trenera cechował wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz technicznej w zakresie dotyczącym program Płatnik oraz doskonała znajomość przepisów prawa z zakres ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani nie tylko z zasadami funkcjonowania nowego oprogramowania, ale także ze skutecznymi i efektywnymi metodami współpracy płatnika z ZUS. Szkolenie w pełni zaspokoiło nasze oczekiwania. Pani Arletta Sobacka z niezwykłym zaangażowanie i życzliwością okazuje nam również pomoc w bieżącym rozwiązywaniu problemów z zakresu funkcjonowania programu Płatnik(...)

Dyrektor Centrum - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

CENTRUM ONKOLOGII - WARSZAWA

(...) przeprowadzenie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach szkolenia z zakresu najnowszej wersji programu Płatnik oraz porządkowania baz danych. Szkolenie zostało odebrane przez uczestników jako profesjonalnej, a jednocześnie ciekawe i wnoszące wiele nowych elementów do ich wiedzy (...) oferowana usługa charakteryzuje się niezawodnością i starannością.

Dyrektor Urzędu - Pani mgr Małgorzata Stanioch

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

(...) szkolenie zamknięte pn.: "Nowa wersja programu Płatnik 9.01.001 - rewolucyjny wymiar weryfikacji danych" (...) zajęcia prowadzone przez Pana Grzegorza Świder charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym; prowadzone były w profesjonalny sposób.

Rekomendujemy Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA jako rzetelną, kompetentną i godną polecenia instytucję szkoleniową.

Dyrektor Urzędu - mgr Janusz Spannbauer

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej

PUP w Mikołowie zaświadcza, że współpracował (...) w zakresie zorganizowania szkolenia pt.: "Najnowsza wersja programu Płatnik 9.01.001 (...) Wykład prowadzony był przez wykwalifikowanego prowadzącego (...) uczestnicy w swoich opiniach potwierdzili profesjonalizm zrealizowanego szkolenia (...)

Rekomenduję firmę PROFESJONALISTA z Bydgoszczy jako wiarygodnego i solidnego organizatora szkoleń.

Dyrektor Urzędu - mgr Teresa Miguła

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA zorganizowała i przeprowadziła szkolenie "Nowa wersja programu Płatnik 9.01.001" dla grupy pracowników tut. Urzędu Miasta Szczecin. (...)

Zajęcia szkoleniowo byłu prowadzone w sposób dynamiczny i rzeczowy. Wiedza przekazywana była jasno i przystępnie, z uwzględnieniem i omawianiem wątpliwości i problemów słuchaczy. Niespożyta energia wykładowcy oraz zaangażowanie w trakcie wykładu, sprawiło, że szkolenie było skuteczne i efektywne (...) Potwierdzeniem kompetencji (...) trenera p. Arletty Sobackiej były wysokie oceny uczestników szkolenia.

Sekretarz Miasta Szczecin - Ryszard Słoka

URZĄD MIASTA SZCZECIN

... Prowadząca zajęcia - p. Arletta Sobacka wykazała się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem w zakresie omawianych zagadnień (...) jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z Firma, która zrealizowała szkolenie berdzo efektywnie i z zachowaniem należytej staranności.

W naszym odczuciu Firma jest solidnym i rzetelnym partnerem.

Dyrektor Urzędu - mgr Małgorzata Szymanek

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku

... była organizatorem szkolenia zamkniętego z zakresu najnowszej wersji programu PŁATNIK 9.01.001 (...) Szkolenie prowadziła Pani Arletta Sobacka, która została wysoko oceniona przez uczestników szkolenia za posiadaną wiedzę, profesjonalizm, staranność oraz zaangażowanie.

Dobra współpraca pozwala nam przedstawić Firmę, jako godnego polecenia profesjonalnego partnera, posiadającego fachową i życzliwą kadrę, co stanowi o wysokim poziomie świadczonych usług.

Dyrektor Urzędu - Jolanta Krop

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

... pragniemy udzielić referencji FSK Profesjonalista (...) za profesjonalne podejscie i solidne przygotowanie szkolenia zamkniętego z zakresu najnowszej wersji programu Płatnik 9.01.001 oraz zagadnień korekt ZUS...

Szkolenie zostało zorganizowane w sposób profesjonalny i bardzo interesujący. Podczas szkolenia Pani Arletta Sobacka - trener wykazała się ogromną wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem zawodowym; którym w sposób kompetentny dzieliła się z uczestnikami....

Dyrektor Urzędu - Józef Małek

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej

... szkolenie na temat Pokonać Korekty ZUS (...) zostało bardzo wysoko ocenione przez ich uczestników. Pragniemy polecić firmę Profesjonalista jako rzetelnego partera. Wykładowca posiadał obszerną wiedzę merytoryczną, którą w sposób ciekawy i profesjonalny przekazał osobom szkolonym.

Kierownik Działu Kadr, Szkolenia i Płac - Bożena Kasprzyk

Bydgoskie Zakłady Sklejek "Sklejka-Multi" S.A.

Sprawne rozpoznanie potrzeb szkoleniowych uczestników zaowocowało przygotowaniem programu szkolenia, który w pełni odpowiadał ich oczekiwaniom. Nabyte przez pracowników umiejętności pozwolą na sprawne połączenie baz danych programu Płatnik...

Z przyjemnością możemy zarekomendować firmę Profesjonalista z Bydgoszczy dla przyszłych klientów firmy.

Dyrektor Wydziału Spraw Pracowniczych - Mirosława Burska

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych W-wa

Zlecone szkolenie zostało dostosowane do naszych potrzeb i oczekiwań – było dobrze i sprawnie zorganizowane, przeprowadzone rzetelnie ze starannym podejściem oraz obejmowało wyczerpująco i czytelnie zakres tematu, zostało przeprowadzone przez doświadczonego wykładowcę na wysokim poziomie merytorycznym.

Dyrektor Urzędu - Patrycja Gross

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim

FSK Profesjonalista wykonała (...) prace obejmujące naprawę błędów zawartych w dokumentach zgłoszeniowych przekazywanych do ZUS (...) Naprawa błędów została wykonana należycie, wykonawca spełnił oczekiwania zamawiającego. Konsultant skierowany do wykonania zlecenia Pan Paweł Gemza wykazał się szeroką wiedzą i kompetencjami w zakresie zamówienia.

Dyrektor Urzędu - Wojciech Hołodyński

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

(...) Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i rzetelny natomiast prace dotyczące wykonywania działań naprawczych dla dokumentów ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS zostało przeprowadzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Powierzone zadania zostały wykonane nalezycie, z pełnym zaangażowaniem i wykorzystaniem posiadanej wiedzy przez FSK Profesjonalista.

Dyrektor Urzędu - Barbara Maciaszek

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze

FSK Profesjonalista przeprowadziła szkolenie grupowe dla 20 pracowników PUP w Grodzisku Mazowieckim z zakresu "prawo pracy w praktyce Urzędu Pracy". Powyższe szkolenie przeprowadzone było zgodnie z zawartą umową, z pełną starannością i rzetelnością zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. (...) Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze, dzięki której uczestnicy otwarcie zadawali pytania na nurtujące ich tematy w ramach szkolenia (...) Z pełną odpowiedzialnością polecam FSK Profesjonalista, jako fachową firmę szkoleniową gwarantującą wysoką jakość swoich usług.

Dyrektor Urzędu - mgr Hanna Wilamowska

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Maz.

(...) szkolenie przeprowadzone zostało w sposób rzetelny i profesjonalny. Konsultant Firmy posiadał wysoki poziom przygotowania merytorycznego. Podczas szkolenia chetnie udzielał wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania, dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem... Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie jest w pełni usatysfakcjonowany i poleca firmę FSK Profesjonalista jako solidnego partera.

Z-ca Dyrektora Urzędu - Damian Piątek

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie

(....) na wyraz uznania oraz podziękowania zasługuje fakt bardzo dużego zaangażowania oraz udzielania wsparcia i pomocy przez FSK Profesjonalista w sytuacjach wykraczających poza zakres zawartej umowy. Mając powyższe na uwadze z pełną odpowiedzialnością możemy polecić FSK Profesjonalista jako partnera rzetelnego, odpowiedzialnego z bardzo wysokimi kompetencjami w realizacji szkoleń...

Dyrektor Urzędu - mgr Marek Krawczyk

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu, zaświadcza, że Firma Profesjonalista (...) przeprowadziła szkolenie wewnętrzne dla pracowników naszego Urzędu. Tematem szkolenia było „Uporządkuj swój ZUS. Praktyczne warsztaty komputerowe.” Szkolenie zostało wykonane z należytą starannością.

Dyrektor Urzędu - Beata Korpowska

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa Profesjonalista spełniła nasze oczekiwania dotyczące korygowania dokumentów, a przeprowadzone szkolenie wzbogaciło naszą wiedzę i przyczyniło się do poprawy jakości wykonywanej pracy (...) Powierzone zadanie zostało wykonane nalezycie, z pełnym zaangażowaniem i wykorzystaniem posiadanej wiedzy. Konsultanci Firmy wykazali się odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem.  

Dyrektor Urzędu - mgr Zofia Zienkiewicz-Zima

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu

Firma FSK PROFESJONALISTA w okresie 29-30 marca 2012 roku wykonała niezbędne prac naprawcze dokumentów ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS, poprzez wykorzystanie autorskich programów informatycznych pozwalających na szybkie i bezbłędne uporządkowanie bazy roboczej programu Płatnik. Prace zostały przeprowadzone rzetelnie i zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Dyrektor Urzędu - Zygmunt Dorf

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie

... w ramach wyżej wymienionego szkolenia firma zrealizowała usługi, które zostały bardzo wysoko ocenione, zarówno pod kątem ilości przekazywanej wiedzu, jak i korzyści wynikających z jakości szkolenia. ... niniejszym udzielamy referencji firmie PROFESJONALISTA jako solidnego i rzetelnego partnera, z którego usług korzystamy i będziemy korzystać w przyszłości.

Dyrektor Urzędu - mgr. inż Stefan Witczak

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie

Dział Rekrutacji i Rozwoju w Poznaniu wyraża pozytywną opinię o współpracy z Firmą Szkoleniowo-Konsultingową Profesjonalista ze Świecia.... Szkolenia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny i rzetelny, a program został przystosowany do potrzeb naszej firmy. Na szczególną uwagę zasługuje elastyczne podejscie do organizowanych szkoleń i profesjonalizm kadry wykładowców.

Kierownik Wydziału Zarządzania Kadrami Elżbieta Krynicka-Murawska

POCZTA POLSKA S.A. - Centrum Zarządzania Kadrami Poznań

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA dopasowała szkolenie do potrzeb naszych pracowników i przygotowała dla nich indywidualny program ściśle odpowiadający naszym oczekiwaniom. Uczestnicy szkolenia zgodnie potwierdzają, że zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić Firmę Szkoleniowo-Konsultingową PROFESJONALISTA jako partnera rzetelnego, odpowiedzialnego i co najważniejsze kompetentnego w realizacji szkoleń.

Kierownik Działu Służb Pracowniczych - mgr Anna Zublewicz

SZPITAL SPECJALISTYCZNY w PILE im. Stanisława Staszica

Uczestnicy szkolenia byli bardzo zadowolenia z tej formy prowadzenia szkolenia przez wykładowcę Panią Kamilę Nowotarską, która w sposób profesjonalny przekazała wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Odpowiedzi na zadawane pytania były rzetelne, wyczerpujące i poparte przykładami praktycznymi. FSK PROFESJONALISTA w Świeciu jest firmą szkoleniową godną polecenia.

Prezes Zarządu - mgr Włodzimierz Szydłowski

Przedsiębiorstwo Usługowe "POŁUDNIE II"

Szkolenie pod względem merytorycznym przeprowadzone było w sposób profesjonalny. Prowadząca szkolenie Pani Małgorzata Jóźwiak wykazała się zaangażowaniem, wiedzą i doświadczeniem, czego dowodem jest wysoka ocena uczestników szkolenia.

Dyrektor - Wojciech Hołdyński

Powiatowy Urząd Pracy - Gołdap

Współpracę z PROFESJONALISTĄ śmiało możemy polecić innym, gdyż firma jest w pełni profesjonalna, szkolenia przeprowadzane są z niezwykłą starannością, w miłej atmosferze oraz z pełnym zaangażowaniem trenerów.

Dyrektor - mgr inż. Robert Radziwonka

Powiatowy Urząd Pracy - Pruszków

Firma Profesjonalista wywiązała się z warunków umowy (...) PUP w Krotoszynie jest w pełni usatysfakcjonowany wiedzą przekazaną przez trenerów.

Dyrektor - mgr inż. Stefan Witczak

Powiatowy Urząd Pracy - Krotoszyn

Firma posiada duże doświadczenie na rynku szkoleń, dobrze przygotowana kadra wykładowców oraz duże zaangażowanie pracowników Profesjonalisty powodują, że zawsze są spełnione nasze potrzeby i oczekiwania.

Dyrektor Zarządzania Personelem - Anna Kuszell

HUTMEN S.A.

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów udziela referencji Firmie FSK Profesjonalista, która z należytą starannością zrealizowała szkolenie z tematu: HR Manager. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób rzetelny i zgodny z naszymi oczekiwaniami, a kadra trenerska wykazała się wysokimi kwalifikacjami i odpowiednimi umiejętnościami dydaktycznymi.

Dyrektor Projektów - Krystyna Połubińska

Gdańska Fundacja Menadżerów

Firma bardzo dobrze wywiązała się z warunków umowy, a współpraca podczas szkolenia przebiegła sprawnie i bez zastrzeżeń. Pracownicy biorący udział w szkoleniu pozytywnie ocenili sposób prowadzenia zajęć, profesjonalizm oraz zaangażowanie prowadzącego szkolenie. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu jest w pełni usatysfakcjonowany i poleca tę Firmę innym instytucjom jako solidnego partnera.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - Pan Sławomir Wasilewski

Powiatowy Urząd Pracy - Rawicz

Firma Szkoleniowo - Konsultingowa Profesjonalista przeprowadziła na zlecenie szkolenie zamknięte w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim. Konsultant przeprowadził szkolenie w sposób sprawny i profesjonalny. Wykazał się rzetelną i fachową wiedzą (...) Specjalistyczna wiedza była przekazana w sposób zrozumiały, co pozwoliło zdobyć cenną wiedzę niezbędną do wdrożenia w szybkim tempie procesu korygującego błędy. Zadowolenie ze współpracy z Firmą Szkoleniowo - Konsultingową Profesjonalista pozwala nam na rekomendacją firmy jako godnego zaufania partnera dla Urzedów Pracy.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - mgr Bolesława Zemorska-Puchta

Powiatowy Urząd Pracy - Krosno Odrzańskie

Firma Szkoleniowo - Konsultingowa PROFESJONALISTA Józef Kwaśniewski przeprowadziła na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy szkolenie pn.: "Płatnik dla Urzędów Pracy" (...). Swoje usługi w zakresie realizacji ww. szkolenia ww. Firma wykonała w sposób rzetelny i terminowy. Wykładowca prowadzący szkolenie wykazał się dużą wiedzą, doświadczeniem oraz zaangażowaniem w przekazywaniu istotnych dla nas informacji. Współpracę z ww. jednostką oceniam pozytywnie oraz rekomenduję jako solidnego i sprawnego organizatora szkoleń.

Dyrektor Urzędu - mgr Adam Lewicki

Powiatowy Urząd Pracy - Brodnica

Potwierdzamy, że Firma Szkoleniowo - Konsultingowa PROFESJONALISTA zorganizowała (...) szkolenie wewnętrzne z zakresu zasad ustalania kapitału początkowego, w którym wizięli udział pracownicy Firmy Superfos Sp.z o.o. Potwierdzamy, że szkolenie zostało zorganizowane zgodnie z Naszymi oczekiwaniami, a wykładowca odpowiadał na wszelkie wątpliwości słuchaczy w sposób jasny i przystępny, podpowiadając jednoznaczne porady i sposoby radzenia sobie z problemami związanymi z bieżącą pracą zawodową. (...) Polecamy FSK PROFESJONALISTA jako godną zaufania firmę szkoleniową.

Menedżer ds. personalnych - Kazimierz Bugajski

Superfos Poland Sp.z o.o.

Pragnę podziękować za profesjonalnie i merytorycznie przeprowadzone szkolenie z zakresu wdrażania działań naprawczych w bazie danych programu Płatnik.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - Dorota Skwirowska

Powiatowy Urząd Pracy - Pabianice

Firma Szkoleniowo - Konsultingowa "PROFESJONALISTA" przeprowadziła na zlecenia Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy szkolenie wewnętrzne. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z harmonogramem. Uczestnicy szkolenia dobrze ocenili treść merytoryczną i sposób prowadzenia zajęć. Ponadto są w pełni zadowoleni z efektów szkolenia i uzyskanych umiejętności. Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy potwierdza rzetelność i profesjonalizm Firmy Szkoleniowo-Konsultingowej "PROFESJONALISTA".

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - mgr Lidia Zięba

Powiatowy Urząd Pracy - Łęczyca

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczbork zaświadcza, że FSK PROFESJONALISTA przeprowadziła szkolenie zamknięte w siedzibie tutejszego urzędu pn. Kompleksowy program napraw dokumentów ubezpieczonych przekazanych do ZUS przez Urzad pracy. Szkolenie zostało przeprowadzone przez konsultanata firmy - wykładowcę profesjonalnego, bardzo dobrze przygotowywanego merytorycznie, który swoją wiedzę i doświadczenie przekazał w sposób jasny i zrozumiały. Ponadto podczas spotkania wykładowca udzielił wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, a czas szkolenia został wykorzystany maksymalnie. Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę teoretyczną, ale co ważniejsze praktyczną, która jest niezbędna do właściwego wykonywania pracy.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Elżbieta Gabryś

Powiatowy Urząd Pracy - Kluczbork

Zakres merytoryczny szkolenia obejmował korektę dokumnetów ubezpieczeniowych i rozwiązywanie problemów wynikających z obsługi systemu informatycznego PULS w kontekście realizacji zadańw programie Płatnik. Przeprowadzający szkolenie - konsultant wykazał się dogłębną znajomością tematu i specyfiki pracy urzędów pracy, co pozwoliło nasyzm pracownikom usystematyzować i uzupełnić posiadaną wiedzę i umiejętności.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - mgr Hanna Pawlak - Kornacka

Powiatowy Urząd Pracy - Ostrów Wielkopolski

...Konsultant przeprowadził szkolenie bez zastrzeżeń, w sposób fachowy, rzetelny i profesjonalny, gwarantujący podniesienie zakresu posiadanej przez pracowników wiedzy merytorycznej z zakresu korygowania dokumentów ubezpieczeniowych. Szkolenie zostało bardzo dobrze ocenione przez jego uczestników. Z przyjemnością polecamy usługi Firmy Szkoleniowo - Konsultingowej PROFESJONALISTA wszystkim instytucjom zainteresowanym organizacją powyższych konsultacji.

Zastępca Dyrektora Urzędu z up. Starosty - Teresa Wrońska

Powiatowy Urząd Pracy - Pyrzyce

Szkolenie znacznie podniosło wiedzę merytoryczną pracowników z zakresu korygowania dokumentów ubezpieczeniowych i rozliczeniowych (...) Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób sprawny i profesjonalny, w pełni spełniło oczekiwania uczestników. Specjalistyczna wiedza konsultanta pozwoliła zdobyć cenną wiedzę niezbędną do wdrożenia w szybkim tempie skutecznego procesu korygującego błędy w programie Płatnik. Z pełną odpowiedzialnością rekomenduję każdej firmie doradztwo i szkolenie prowadzone przez Firmę Szkoleniowo - Konsultingową Profesjonalista.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - Irena Radziusz

Powiatowy Urząd Pracy - Zielona Góra

FSK PROFESJONALISTA przeprowadziła konsultację wewnętrzną mającą na celu uporządkowanie posiadanej bazy roboczej w programie Płatnik. Konsultant wykazał się pełnym profesjonalizmem oraz rzetelną i fachową wiedzą z zakresu programu Płatnik oraz korygowania dokumentów zgłoszeniowo - rozliczeniowych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uczestnicy szkolenia w znacznym stopniu zwiększyli posiadane umiejętności w obsłudze programu Płatnik.

Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy - mgr inż. Wojciech Dombrowski

Powiatowy Urząd Pracy - Wąbrzeźno

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie oświadcza, że Państwa firma przeprowadziła w naszej jednostce konsultacje wewnętrzne mające na celu uporządkowanie posiadanej bazy roboczej w programie Płatnik. Konsultacje wewnętrzne w znacznym stopniu podniosły wiedzę merytoryczną pracowników w zakresie korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, a jednocześnie umożliwią w szybszym czasie zakończyć proces korygowania dokumentów (...) Szkolenie to było prowadzone przez Państwa konsultanta, który wykazał dużą fachowość w ww. zakresie, co w pełni satysfakcjonowało naszych pracowników.

Dyrektor Urzędu - mgr inż. Henryk Ręcławowicz

Powiatowy Urząd Pracy - Białogard

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi udziela FSK Profesjonalista referencji wiarygodnej instytucji szkoleniowej. Szkolenie to pod względem medytocznym, merytorycznym i organizacyjnym prowadzone było na wysokim poziomie. W opinii pracowników wiedza była przekazywana w sposób profesjonalny i zrozumiały.

Zastępca Dyrektora Urzędu -Jadwiga Łyczywek

Powiatowy Urząd Pracy - Tuchola

...Wykładowca, Pani Arletta Sobacka, wykazała się pełnym profesjonalizmem oraz rzetelną i fachową wiedzą z zakresu programu Płatnik oraz systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Uczestnicy szkolenia w znacznym stopniu zwiększyli posiadane umiejętności w obsłudze programu Płatnika. Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu z pełnym przekonaniem poleca Firmę Szkoleniowo – Konsultingową PROFESJONALISTA w Świeciu jako instytucję świadczącą wysokiej jakości usługi szkoleniowej.

Zastępca Dyrektora Urzędu - Anna Sitarek

Powiatowy Urząd Pracy - Wałcz

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu wysoko ocenia jakość i standard usługi zaoferowanej przez FSK Profesjonalista i rekomenduje wyżej wymienioną firmę jako rzetelną i profesjonalną oraz poleca jako wiarygodnego partnera do współpracy. Trener wykazał się wysokim profesjonalizmem, dużymi umiejętnościami interpersonalnymi i realizował program zgodnie z harmonogramem.

Dyrektor Urzędu Beata Stachurska

Powiatowy Urząd Pracy - Myślibórz

…Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem szkolenia. Zajęcia były przeprowadzone przez specjalistę z zakresu korygowania wielotysięcznych baz danych zakresie rozbieżności względem ZUS oraz znawcę programu Płatnik. Firma szkoląca dała się poznać jako dobrze zorganizowana, otwarta na oczekiwania i sugestie uczestników szkolenia. Dzięki wyżej wymienionemu szkoleniu pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim zdobyli cenną wiedzę niezbędną do wykonywania swoich obowiązków i wdrożenia w szybkim tempie skutecznego procesu korygującego błędy w programie Płatnik.

Z-ca Dyr. Urzędu mgr inż. Iwona Wiśniewska

Powiatowy Urządu Pracy - Lidzbark Warmiński

Pragniemy serdecznie podziękować za profesjonalnie przeprowadzone szkolenie (…) Uczestnictwo w tym spotkaniu było czystą przyjemnością, połączoną z podniesieniem naszej wiedzy merytorycznej, umiejętności zawodowych oraz wymianą doświadczeń zawodowych z innymi uczestnikami szkolenia. Prowadząca wykład, Pani Barbara Bilicka, to bardzo kompetentna osoba, która nie tylko posiada ogromną wiedzę merytoryczną dotyczącą programowo poruszanych zagadnień, ale także bardzo dobry praktyk i mediator, który nie waha się odpowiadać na pytania spontanicznie stawiane w trakcie szkolenia przez uczestników.

Starszy Specjalista - Dorota Szczepocka

Gimnnazjum nr 1 - Bełchatów

Instytucja szkoleniowa przeprowadziła szkolenie zgodnie z przedstawionym harmonogramem, zapewniając właściwe materiały szkoleniowe, profesjonalnego wykładowcę (...) oraz odpowiedniego wyposażoną bazę dydaktyczną. Polecamy firmę "Profesjonalista" jako instytucję przygotowaną merytorycznie i organizacyjnie do przeprowadzania tego rodzaju szkoleń. 

Dyrektor Urzędu - mgr inż. Edward Tymoszyński Dyrektor Urzędu

Powiatowy Urząd Pracy - Biała Podlaska

Szkolenie okazało się bardzo wartościowe i przyczyniło się do podniesienia umiejętności zawodowych oraz poziomu posiadanej wiedzy z zakresu obsługi programu Płatnik przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie. Z wielkim przekonaniem polecam Firmę Szkoleniowo - Konsultingową PROFESJONALISTA jako firmę fachową, gwarantującą wysoką jakość swoich szkoleń.

Dyrektor Urzędu - Łucja Greczyło

Powiatowy Urząd Pracy - Złotów

Szkolenia były prowadzone w sposób usystematyzowany i w atmosferze sprzyjającej nauce. W trakcie zajęć pracownicy mieli okazję zdobycia potrzebnej im wiedzy na temat korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS oraz uporządkowania zapisów w posiadanej bazie programu Płatnik. Uczestnicy szkolenia pozytywnie wypowiadali się na temat organizacji szkolenia i jego przebiegu, o "sympatycznym i profesjonalnym sposobie prowadzenia zajęć"

Zastępca Dyrektora Urzędu - Alicja Zgrzebna

Powiatowy Urząd Pracy - Namysłów

Z satysfakcją możemy stwierdzić, że szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie i spełniło nasze oczekiwania, a przekazane przez wykładowcę umiejętności i wiedza znajdą zastowanie w codziennej pracy Urzędu.

Dyrektor Urzędu - mgr Jan Kozyra

Powiatowy Urząd Pracy - Zamość

Moje oczekiwania na szkoleniu zostały spełnione pod względem dydaktycznym (wielki ukłon w stronę trenera - Pani Marii) oraz pod względem towarzyskim. Również zaangażowanie przedstawiciela i organizatora w to, aby nam wszystkim przyjemnie, bezpiecznie, miło było na najwyższym poziomie się szkolić.

Doradca Zawodowy - mgr Wioletta Jędrzejczak

Powiatowy Urząd Pracy - Świdwin

Usługa została zrealizowana profesjonalnie i zyskała wysoką ocenę wśród uczestników szkolenia, na tej podstawie Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim rekomenduje usługi szkoleniowe świadczone przez Firmę Profesjonalista.

Zastępca Dyrektora Urzędu - mgr Kondrad Cybulski

Powiatowy Urząd Pracy - Stargard Szczeciński

Prowadząca zajęcia, Pani Arletta Sobacka wykazała się doskonałym przygotowaniem merytorycznym, popartym doświadczenem zawodowym oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Odbyte przez pracowników szkolenie jest początkiem kompleksowego programu wdrażania prac naprawczych w zakresie korygowania dokumentacji ZUS, a niezwykle pomocne są w tym zakresie bardzo starannie przygotowane materiały szkoleniowe.

Dyrektor Urzędu - Anna Skass

Powiatowy Urząd Pracy - Giżycko

Szkolenie prowadzone przez Panią Arlettę Sobacką, która dała się poznać jako specjalista o wysokim profesjonalizmie i zaangażowaniu. Omawiając zawiłości związane z korygowaniem dokumentów ZUS, potrafiła merytorycznie i praktycznie wskazać sposób rozwiązania naszych problemów związanych z pracą w dziale Finansowo-Księgowym i w dziale Informacji, Ewidencji i Świadczeń.

Dyrektor Urzędu - Urszula Puławska-Krzystanek

Powiatowy Urzędu Pracy - Sieradz

Pragniemy podziękować Państwa firmie i wyrazić uznanie za profesjonalnie zorganizowane szkolenie na temat błędów w dokumentach ZUS-u. (…) Dzięki temu szkoleniu wreszcie nasze korekty zaczęły być sensownie wykonywane… Pani A.Sobacka była świetnie przygotowana i doskonale znała temat, nie było dla niej spraw trudnych, zawsze umiała znaleźć rozwiązanie. …Obie nasze pracownice stwierdziły, że było to najlepsze szkolenie w jakim uczestniczyły i z całą odpowiedzialnością mogą polecić je znajomym.

Kwestor - mgr Elżbieta Pietryka

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania - Warszawa

Wykładowca, Pani Barbara Bilicka przeprowadziła szkolenie w sposób rzetelny, fachowy i dynamiczny, reprezentując wysoki poziom przygotowania merytorycznego. Profesjonalnie przekazała wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, którą poparła umiejętnościami zastosowania odpowiednich technik w praktyce, skutecznie angażując uczestników warsztatu. FSK PROFESJONALISTA zapewniła uczestnikom szkolenia praktyczne i ciekawe materiały dydaktyczne. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze, dzięki której uczestnicy otwarcie zadawali pytania na dręczące ich tematy w ramach szkolenia. Z pełną odpowiedzialnością polecam Firmę Szkoleniowo – Konsultingową PROFESJONALISTA, jako fachową firmę szkoleniową gwarantującą wysoką jakość swoich usług.

Księgowa - Monika Budzowska

Powiatowy Urząd Pracy - Świecie

Pani Barbara Bilicka profesjonalnie, z zaangażowaniem, w sposób przystępny i zrozumiały dla potencjalnego słuchacza poprowadziła spotkanie. Dołożyła wszelkiej staranności, by pomóc w rozwiązaniu kłopotliwego dla naszej Spółki zagadnienia, oddzwaniając i udzielając odpowiedzi skomplikowany przypadek z zakresu ubezpieczeń.

Uczestnik Szkolenia - Monika Pierzgalska

POLSKIE RADIO PiK - Bydgoszcz

Każda minuta szkolenia była w pełni wykorzystana. Pani Arletta posiada ogromną wiedzę merytoryczną i potrafi ją przekazać. Żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi, a po szkoleniu był czas na indywidualne pytania i rozwiązanie problemów. Ponadto organizator szkolenia przygotował ciekawe i praktyczne materiały, które są przydatne w pracy z Programem Płatnik. Szkolenie to było jednym z lepszych, w których brałam udział.

Uczestnik szkolenia - Monika Plata

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego – NOWY SĄCZ

…Wykładowca Pani Arletta Sobacka wykazała się ogromną wiedzą teoretyczną, która poparta została przykładami, pozwalając wykorzystać poznane wiadomości w praktyce. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone bardzo rzetelnie oraz pozwoliło zwiększyć kompetencje naszych pracowników. Szkolenie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Z całą odpowiedzialnością polecamy Firmę Szkoleniowo – Konsultingową Profesjonalista za sumienność, zaangażowanie, pełen profesjonalizm i wysoką skuteczność.

Księgowy – Specjalista ds.Płac - Agnieszka Seweryn

ASPEL S.A. – Zabierzów

Prokuratura Okręgowa w Warszawie chce podzielić się swoją opinią na temat szkolenia, które mile zaskoczyło uczestników spotkania i po raz pierwszy prowadząca - Pani Arletta Sobacka, osoba z bardzo dużą wiedzą z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, w pełni spełniła oczekiwania uczestniczek szkolenia, pomogła zrozumieć i rozwiązać problem z zakresu korygowania dokumentów ubezpieczeniowych. Zaraziła nas swoim życiowym emtuzjazmem i zawodowym optymizmem.

Dyrektor Finansowy - mgr Halina Zych

Prokuratura Okręgowa - Warszawa

…Jestem pod wielkim wrażeniem prowadzenia ww. warsztatów przez Panią Arlettę. Szkolenie było prowadzone w sposób profesjonalny, ale bardzo profesjonalny sposób, zrozumiały dla wszystkich uczestników szkolenia. Dzięki temu szkoleniu moje problemy z „Płatnikiem” przestały istnieć i na dzień dzisiejszy mam wyprowadzone wszystkie błędy. Bardzo często korzystam z materiałów dydaktycznych, które firma nam zapewniła. Chciałabym jeszcze uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez firmę „Profesjonalista”…

Specjalista ds. Kadr - Pani Alicja Kawecka

Paw Decor Collection – Suchy Las

…Kiedy moja szefowa zaproponowała mi szkolenie z Płatnika pomyślałam, że to znowu będzie czas stracony, jednak moje przypuszczenia były jak najbardziej błędne. Szkolenie było przygotowane wzorowo – zarówno od strony organizacyjnej, jak i od strony merytorycznej. Pani Arletta Sobacka dała się nam poznać jako wysokiej klasy specjalista i długoletni praktyk, mówiła językiem zrozumiałym, każdej sprawie poświęcała czas, a w razie konieczności do pewnych spraw wracała, żeby wyjaśnić wątpliwości i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Pokazała nam w jaki sposób zaprzyjaźnić się z programem Płatnik i nie mieć problemów z ZUS-em.

Referent finansowy – księgowy - Ewa Surma

BPK Sp. z o.o. - Bychawa

Potwierdzamy, iż w okresie od listopada do grudnia 2008r., Firma Szkoleniowo-Konsultingowa PROFESJONALISTA i jej wykładowca Pani Maria Płóciennik przeprowadzili w Ministerstwie Gospodarki cykl szkoleń zamkniętych na temat technik obsługi klienta. Uczestnicy szkolenia w przeprowadzonych po szkoleniu ankietach wysoko ocenili zarówno wartość merytoryczną zajęć, przygotowanie wykładowcy jak i materiały szkoleniowe. Szkolenie przeprowadzone w Ministerstwie Gospodarki cechowało się wysokim poziomem wiedzy teoretycznej, popartej kompetencjami i życzliwością wykładowcy.

Z-ca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego - Agnieszka Woźniak

MINISTERSTWO GOSPODARKI - Warszawa

...Szkolenie moim zdaniem było niezwykle interesujące i spełniło moje oczekiwania. Zdobyta wiedza bardzo pomaga mi w obecnej pracy zawodowej, pozwala naliczać należne oraz wstecznie wypłacane wyrównania do zasiłków w mojej firmie. Z pełną odpowiedzialnością i przekonaniem polecam Panią Marzenę Niewiarowską, jako dobrego Wykładowcę i osobę o dużej wiedzy z zakresu świadczeń z ubezpieczenia chorobowego...

Kierownik ds. Kadr i Płac - Katarzyna Brenda

Open Finance S.A. - Warszawa

...Szkolenie prowadziła Pani Arletta Sobacka, która dała się poznać jako specjalista o wysokim profesjonalizmie i zaangażowaniu. Omawiając zawiłości zwiąne z korektami dokumentów ZUS potrafiłą merytorycznie i praktycznie wskazać sposób rozwiązania naszych problemów związanych z pracą w dziale kadr i płac. Miłym akcentem z spotkania jest fakt, że w razie dalszych pytań czy kłopotów istnieje możliwość bezpośredniego, telefonicznego kontaktu z Panią Arlettą...

Specjalista ds. Kadr i Płac - Pani Dorota Dorna

ELDAN Sp. z o.o. - Poznań

Wykładowca Marcin Kwieciński prowadził zajęcia w sposób ciekawy i zrozumiały. Omawiane zagadnienia wzbogacał interesującą prezentacją multimedialną, wskazywał szereg innych, dodatkowych możliwości programu, które znacznie ułatwiają i skracają czas pracy. Firma PROFESJONALISTA, jako organizator szkolenia zapewniła ciekawe i praktyczne materiały dydaktyczne.

Uczestnik szkolenia - Pani Małgorzata Pawlewicz


Urząd Miejski - Kowalewo Pomorskie

Pan Marcin Kwieciński to przede wszystkim bardzo dobry praktyk, który świetnie zaprezentował poprzez prezentację multimedialną tajniki i możliwości programu. Ogólnie całe szkolenie przebiegło w bardzo miłej atmosferze i było ciekawie przeprowadzone.

Uczestnik szkolenia - Pani Ewa Dąbrowska

PKP Przewozy Regionalne - Bydgoszcz

Po szkoleniu program Płatnik stał się dla mnie naprawdę przejrzystym programem, a informacje przekazane przez Pana Marcina pomogły mi w sprawniejszym posługiwaniu się "Płatnikiem". Chciałabym serdecznie podziękować państwa firmie za tak profesjonalnych pracowników. I zachęcam wszystkich do uczęszczania na szkolenia organizowane przez Firmę PROFESJONALISTA.

Uczestnik szkolenia - Pani Karolina Wasilewska

Uniwersytet w Białymstoku

Pani Sobacka jest niezwykłym wykładowcą. Cały czas potrafi skupić uwagę słuchaczy i sprawia, że wszystkie sprawy dotyczące korekt ZUS stają się niezwykle proste i zrozumiane. Daje nam praktyczne rady jak postępować, aby uniknąć w przyszłości niepotrzebnych i pracochłonnych korekt.

Specjalista ds. Kadr i Płac - mgr Danuta Wieliczko

CREWMAN Sp.z.o.o. - Szczecin

...Miałam okazję uczestniczyć w szkoleniu (...), które prowadził Pan Piotr Nowaczyk. Szkolenie to pozwoliło mi uporządkować dotychczasową wiedzę, a także dostarczyło odpowiedzi na interesujące mnie pytania z zakresu zasiłków chorobowych. Zajęcia były prowadzone w bardzo praktyczny, konkretny sposób w miłej atmosferze...

Specjalista ds.Kadr i Płac - mgr Joanna Jachimowska

Gran Sp.J. - Głobino

Dziękuję bardzo za zorganizowane szkolenie, które prowadziła bardzo kompetentnie i niezwykle sympatycznie Pani Arletta Sobacka. Jest ona doskonałym wykładowcą i nie pozwala się nudzić, a jednocześnie w prosty i bardzo praktyczny sposób wyjaśnia skąd się biorą błędy i jak uporządkować zbiory w swojej bazie danych, żeby poradzić sobie z zaległościami i uniknąć błędów na przyszłość...

Uczestnik szkolenia - Pani Wiesława Majszak

Polmozbyt - Jelcz S.A. - Jelcz Laskowice

...Pragnę wyrazić uznanie dla firmy szkoleniowo-konsultingowej PROFESJONALISTA, gdyż szkolenie, w którym uczestniczyłam przyczyniło się do podniesienia moich umiejętności zawodowych. Pragnę również podkreślić, iż wykładowca Pan Piotr Nowaczyk przeprowadził szkolenie w sposób profesjonalny, omawiając szereg bardzo trudnych zagadnień, jak również zachęcił wszystki słuchaczki do rozmowy i udzielał odpowiedzi na nurtujące pytania...

Referent Sekcji Służby Pracowniczej - Magdalena Wojewska

Szpital Powiatu Bytowskiego

Z całą odpowiedzialnością polecamy firmę FSK Profesjonalista do współpracy przy usuwaniu nieprawidłowości w wielotysięcznych bazach programu Płatnik oraz nieprawidłowości w dokumentacji rozliczeniowej podmiotów przechodzących szereg zmian organizacyjno - prawnych, jako merytorycznie przygotowanego oraz rzetelnego odpowiedzialnego partnera.

Dyrektor Generalny - Pan Henryk Szymański

MINISTERSTWO GOSPODARKI - Warszawa

…bardzo dziękuję, że mogłam uczestniczyć w szkoleniu organizowanym przez Państwa firmę. Jestem bardzo zadowolona, wręcz oczarowana i bardzo proszę o informacje o szkoleniach, które będziecie Państwo przeprowadzać w przyszłości…

Kierownik ds. Adm. Personalnej i Płac - Elżbieta Lipowska

Merck Sp. z o.o. - Warszawa

…Profesjonalizm, przygotowania i zaangażowanie Pani Arletty Sobackiej na każdym etapie realizacji szkolenia skłania nas do dalszej współpracy i rekomendacji Firmy Szkoleniowo-Konsultingowej PROFESJONALISTA.

Sekretarz Urzędu Miasta Szczecin - Pan  Ryszard Słoka

Urząd Miasta - Szczecin

…uczestniczyłyśmy w szkoleniu na temat „Bezpieczny podpis elektroniczny…”, które prowadził Pan Marcin Kwieciński. W naszej ocenie szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, a zagadnienia, które nas interesowały, zostały przekazane w przystępnej formie. Wykładowca jasno i klarownie wyłożył zagadnienia związane z podpisem elektronicznym używając do pomocy prezentacji multimedialnej… według nas, jeśli uczestnik szkolenia chciał się dowiedzieć informacji niezbędnych do użytkowania urządzeń do podpisu elektronicznego na wyżej wymienionym szkoleniu uzyskał wszelkie potrzebne informacje.

Specjalista ds. administracji kadrowej - Magdalena Berent i Marta Krawczuk

JABIL CIRCUIT POLAND Sp. z o.o. - Kwidzyń

… Pani Arletta Sobacka osoba z bardzo dużą wiedzą z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, w pełni spełniła oczekiwania uczestniczek szkolenia, pomogła zrozumieć i rozwiązać problem z zakresu korygowania dokumentów ubezpieczeniowych…

Kierownik Działu Płac - Pani Maria Sztybor

Prokuratura Okręgowa - Warszawa

… kurs jak nazwa waszej firmy wskazuje prowadzony był profesjonalnie, a zasługą tego jest prowadząca „PROFESJONALISTKA” Pani Arletta Sobacka. Posiada ogrom wiedzy ZUS-owskiej, którą potrafi przekazać. Zajęcia prowadzone ciekawie, płynnie, odpowiedzi na zadawane pytania udzielane były wyczerpująco… ...polecam wszystkim takie szkolenie prowadzone przez Panią Arlettę Sobacką, a na pewno będziecie Państwo zadowoleni. Byłam na różnych szkoleniach prowadzonych przez różne firmy, ale to naprawdę było doskonałe!

Uczestnik szkolenia - Pani Urszula Adamecka

MPO Sp.z o.o. - Warszawa

… brałam udział już w wielu szkoleniach, ale to było przeprowadzone bardzo profesjonalnie, więc nazwa firmy mówi sama za siebie… nie było mowy o znudzeniu – poziom merytoryczny i sposób przekazania informacji był dynamiczny i skupiał naszą uwagę podczas całego szkolenia… Dodatkowym plusem była dogodna lokalizacja szkolenia oraz miła atmosfera. Jednym słowem - firma warta polecenia.

Specjalista ds. Płacowych - Bogumiła Kubala

GSK Services Sp. z o.o. – Poznań

…zajęcia szkoleniowe prowadzone były w sposób ciekawy, zrozumiały i na wysokim poziomie merytorycznym… Polecam profesjonalną obsługę szkoleniowa począwszy od ułożenia programu, poprzez odpowiednie materiały szkoleniowe i realizację szkolenia. Usługa została wykonana zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Dyrektor Ośrodka - mgr Jacek Wilczewski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Gdańsk

…Firma PROFESJONALISTA prócz wysokiego poziomu merytorycznego zapewniła sprawną organizację oraz miłą atmosferę, dzięki czemu szkolenie było wartościowe i przyjemne… Pani Sobacka z wyrazistym przekazem i dużym zaangażowaniem a bez protekcjonalności, jaka często zdarza się na innych szkoleniach, nawiązała z grupą doskonały kontakt i konstruktywnie przeanalizowała trudne kwestie.

Starszy Specjalista ds.Osobowych - Beata Ziemba - Flasza

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN - Warszawa

… niewątpliwie jednym z jego największych atutów była Pani Arletta Sobacka… po Pani Arlecie widać było bowiem, że mówi z wielka pasją, operując głosem przykuwającym uwagę odbiorców….. Ze strony Państwa firmy, czekało mnie również bardzo miłe zaskoczenie: materiały udostępnione do wglądu były przejrzyste i w pełni wystarczające; stanowiły idealne uzupełnienie i pomoc w stosunku do rozwijanego tematu szkolenia… uważam, że jedynym Państwa zadaniem dotyczących dalszych szkoleń, będzie podtrzymanie tak wysokiego poziomu usług czego gorąco życzę.

Starszy Specjalista ds. Płac - Hanna Senk

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN - Warszawa

…szkolenie zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie. Było to najlepsze szkolenie ze wszystkich szkoleń na których do tej pory byłam. Pani Arletta Sobacka jest bardzo miłą, konkretną i w pełni kompetentną osobą – profesjonalistką w tym zakresie…

Specjalista ds. Kadr i Płac - Joanna Dąbek

Gran Sp. J. - Głobino

…szkolenie prowadzone było na wysokim poziomie merytorycznym, a Pani Arletta Sobacka dała się poznać jako wysokiej klasy specjalista i praktyk w tej dziedzinie. Nie zanudziła nas na jak to często zdarza się na szkoleniach, lecz przekazała w przystępny i zrozumiały sposób kompendium praktycznej wiedzy.

Uczestniczki szkolenia - Anna Wasil i Małgorzata Wójcik

PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. - Lublin

…podczas szkoleń organizowanych przez Profesjonalistę panuje miła i przyjazna, a zarazem pełna skupienia atmosfera…

Dyrektor Personalny - Hanna Rybitwa

Autostrada Eksploatacja S.A - Poznań

…prowadząca zajęcia wykazała się ogromna wiedzą i profesjonalizmem, a dynamizm z jakim prowadziła zajęcia pozwolił na pełne zaangażowanie mojej uwagi…wszystkim oczekującym profesjonalnego i rzetelnego szkolenia polecam firmę Profesjonalista

Starsza księgowa - Karolina Micek

Nadleśnictwo Podanin